PDA

View Full Version : HAI VIÊN ĐÁ TẢNG SỐNG ĐỘNGDonRac
28-06-2008, 09:01 AM
HAI VIÊN ĐÁ TẢNG SỐNG ĐỘNG
(Mừng Kinh Hai Thánh Phêrô và Phaolô - Mt 16, 13-19)


Thánh Phêrô là bổn mạng linh thánh của tôi. Thế mà, gần suốt cuộc đời, tôi chẳng hề thưa chuyện với Ngài một câu, chẳng nhờ Ngài chỉ vẽ cho mình con đường nên thánh giống Ngài. Chắc hẳn Ngài buồn lăm lắm!

Tạ ơn Chúa! Vào giờ này năm ngoái, khi đọc bài Tin Mừng trong ngày kính Thánh Quan Thầy, tôi mới tha thiết nghĩ đến Ngài nhiều hơn. Tôi bèn thưa chuyện với Ngài rằng: Lời Chúa Giêsu nói với Ngài hôm nay có tầm quan trọng ra sao và có ý nghĩa cao cả như thế nào? Xin Ngài chỉ dậy cho con về cảm nghiệm của Ngài.

Và sau khi lắng đọng tâm hồn với một trái tim tha thiết rộng mở, rồi cầu nguyện, tôi như nhận đựơc câu trả lời của Ngài, khi tôi tìm đựơc ý nghĩa trong thư của Ngài. Thánh Phêrô, Quan Thầy linh thánh của tôi nói như sau:

“Anh em hãy lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã đựơc Thiên Chúa lựa chọn và coi là quí giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô.” (1Pr 2, 4-5)

Nhờ đâu thánh Phêrô cảm nhận đựơc điều sâu thẳm và cao quí này? Và tôi tự tìm cho mình câu trả lời, bởi vì chắc chắn trong suốt những ngày rong ruổi, với sự từ bỏ mọi sự để theo Chúa và đã lắng nghe được những lời mặc khải. Trong những lời ân sủng do các thánh sử ghi lại, Chúa Giêsu đã nhắc lại lời thánh vịnh và vị Tông Đồ Cả đã khắc ghi, đã cảm nghiệm được ý nghĩa thâm hậu do chính Đấng Lời chú giải :

“Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao?
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trứơc mắt chúng ta!” (Mc 12, 10-11)

Như vậy, tôi đã cảm nghiệm được lời Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô cũng như với bất cứ ai khi tin vào Ngừơi như Thánh Quan Thầy của tôi đã tuyên tín: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16), thì người ấy cũng như thánh Phêrô là: “Ngừơi có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17). Và một khi được hồng ân cao cả này thì người ấy cũng là Phêrô, cũng trở nên “viên đá sống động”. Nghĩa là mọi người tin vào Đức Kitô đều là con cái Thiên Chúa mà Chúa Giêsu là “trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.” (Cl 1, 18)

Quả là thâm sâu, thánh thiêng và là hồng ân tuyệt vời!

Rồi năm nay, Giáo Hội Hòan Vũ bắt đầu khai mạc mừng kính Năm Thánh Phaolô, tôi lại nghe được tâm tình của Vị Tông Đồ Dân Ngoại cũng tuyên tín như thánh Phêrô, nhưng dưới hình thức kinh nghiệm thần bí với Đấng Phục Sinh. Ngài thâm tín:

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi. Hiện nay, tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi”. (Gl 2, 20) Mà “Đấng yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” cũng chính là “Đấng Kitô”, “Đấng Chịu Khổ Hình Thập Giá” vậy!

Hơn nữa, như thánh Phêrô không phải do phàm nhân mặc khải cho ngài lời tuyên tín cao xa mầu nhiệm kia, nhưng là do Thiên Chúa Cha, tôi tớ Phaolô cũng đã tuyên xưng như thế:

“Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại.” (Gl 1, 15-16)

Qua lời tuyên tín của hai Thánh Phêrô và Phaolô, tôi đã vui lên trong Chúa vì khi tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, thì tôi trở nên Kitô hữu đích thực, là một Kitô Khác, một “Alter Christus”.

Nhưng rồi tôi tự hòi: thế ra từ xưa tới nay, tôi mới chỉ là Kitô hữu theo danh xưng, bởi tôi chưa xây nhà tâm hồn tôi trên đá. Để trở nên “viên đá sống động”, tôi phải sống theo lời chính Chúa Giêsu nói với tôi như thánh Matthêu ghi lại trong Tin Mừng của Ngài:

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví đựơc như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ngừơi ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đó. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví đựơc như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. (Mt 7, 24-27)

Quả thật, tôi đã chỉ giữ đạo hình thức chứ chưa sống đạo như Chúa Giêsu, “viên đá sống động bị ngừơi ta loại bỏ”, mong muốn là phải đem ra thực hành những lệnh truyền của Ngừơi. Do đó, tôi đã “sụp đổ, sụp đổ tan tành”, bởi tôi đã không nghe lời Thánh Phêrô dậy dỗ thường xuyên:

“Như trẻ sơ sinh, anh em sẽ khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu như anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.” (1Pr 2, 2)

Lời Chúa chính là “Chìa Khóa Nước Trời”. Nhờ lắng nghe, suy niệm và cầu nguyện Lời Chúa hằng ngày, nhờ “lớn lên để hưởng ơn cứu độ”, tôi mới nhìn ra con ngừơi hèn kém, tội lỗi của mình. Nhờ Thần Khí Lời Chúa, nên tôi đã tháo cởi đựơc những gì đã trói cột linh hồn tôi vào những sự thế gian đầy vết nhơ tội lỗi.

Và hôm nay đây, nhân ngày mừng kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, nhất là sống Năm Thánh Phaolô, tôi sẽ quyết tâm sống tâm tình như Thánh Phaolô đã chia sẻ, bộc bạch thật lắng sâu:

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần: nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em.” (Pl 1, 21-24)

Qua lời tâm huyết trên, tôi cảm nhận được tinh thần phục vụ hăng say Tin Mừng của Ngài thật quá lớn, cho dù tù tội, khổ đau bệnh tật của Ngài đã có lúc làm Ngài muốn được ra đi để được hưởng Nhan Thánh Chúa. Nhưng Ngài đã hy sinh cả điều tốt bội phần của riêng bản thân Ngài, mà Ngài đáng đưởng hưởng, để rồi kiên tâm tiếp tục ở lại phục vụ hầu sinh hoa kết quả dồi dào cho Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm Đức Kitô.

Lạy Cha Yêu Thương,
Con tin rằng, dù muộn màng, Cha vẫn không hề chối bỏ con, vẫn luôn “yêu mến và hiến mạng vì con”, mặc dầu con đã gần một đời loại bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Cha.
Xin giúp con sức mạnh để, từ nay trở đi, con sẽ luôn cố gắng trở nên “viên đá sống động” như Thánh Phêrô, Quan Thầy của con đã dậy dỗ bằng chuyên tâm uống sữa tinh tuyền là Lời Chúa.

Lạy Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ,
Xin đặt chúng con làm tư tế thánh biết dâng lên Chúa những đau khổ hiện tại và hăng say phục vụ anh em trong khả năng hạn hẹp của mình, hầu xứng đáng “sống là Đức Kitô” như Hai Viên Đá Tảng Sống Động đã để lại cho chúng con gương sống tuyệt vời. Amen.


Mừng Kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô, 29/06/2008
Phêrô Vũ văn Quí CVK64


Email: peterquivu@gmail.com