PDA

View Full Version : Hà Nội ngày tháng cũ (file PPS)littlewave
29-06-2008, 08:02 PM
Thấy hay và có tính nghệ thuật nên up lên tặng ACE nè:

http://thanhcavietnam.us/file/storage/505hanoingaythangcu.zip

xoicucnong
30-06-2008, 12:44 AM
mẹc xi póp cu chị Lit