PDA

View Full Version : [Video] Đại lễ Chúa Phục Sinh Giáo Xứ Bác Trạch 2010Nguyenthienvu
26-03-2011, 01:24 AM
Trong tâm tình mùa chay xin được gửi tới mọi người bộ video toàn cảnh lễ phục sinh năm 2010 Giáo Xứ Bác Trạch

http://i1217.photobucket.com/albums/dd395/giaoxubactrach/anh%20le%20phuc%20sinh/IMG_0364.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/dd395/giaoxubactrach/anh%20le%20phuc%20sinh/IMG_0371.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/dd395/giaoxubactrach/anh%20le%20phuc%20sinh/IMG_0380.jpg


Phần 1: Thứ 5 tuần Thánh - Lễ Rửa Chân
http://www.youtube.com/watch?v=t0bbanRXj1s

Phần 2: Thứ 6 tuần Thánh- Tưởng niệm 14 sự thương khó Đức Chúa Giesu
http://www.youtube.com/watch?v=P7gCQWIC6Uc

Phần 3: Tháo đanh - Táng Xác Chúa

http://www.youtube.com/watch?v=8nw-tAGqD7Q


Phần 4 :Thứ 7 Tuần Thánh - Vọng Chúa sống lại
http://www.youtube.com/watch?v=wf5mf_WEfJE

Phần 5: Chúa nhật:Mưng Chúa Sống lại

http://www.youtube.com/watch?v=oNHPNHMfpgs


Nguồn: http://namlo.conggiao.net/images-khac/arrowtiep.gif http://giaoxubactrach.net (http://giaoxubactrach.net/)