PDA

View Full Version : Tình Yêu Đã Chọn (file PPS)DonRac
30-06-2008, 11:40 PM
Nhấn vào đây để download file PPS => Tình Yêu Đã Chọn (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/TinhYeuDaChon_hd_CDCecillia.pps)

DonRac
30-06-2008, 11:41 PM
Tình Yêu Đã Chọn

Nhạc sỹ: Lm.Hoàng Diệp
Thể hiện: Ca Đoàn Cecilliahttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/TinhYeuDaChon_hd_CDCecillia.swf