PDA

View Full Version : XÂY DỰNG NHÀ THỜ LONG PHÚ-SÓC TRĂNG !hachbachcongtu
29-03-2011, 02:01 PM
Hôm Chúa Nhật rồi đi lễ được biết thông tin nhà thờ LONG PHÚ khởi công xây dựng từ năm 2008 đến giờ, nhưng vấn đề kinh phí còn gặp quá nhiều khó khăn nên cha sở là Lm.Anton LÝ THANH VIỆT phải đi các họ đạo để quyên góp thêm (VD như hôm tôi đi lễ tại nhà thờ lộ 20 Cần Thơ). Và theo lời của Cha thì đây là sứ truyền giáo, giáo dân lại có đời sống rất khó khăn...

Tôi xin đưa thông tin cụ thể để có quý vị ân nhân nào có hảo tâm xin giúp đỡ cho họ đạo LONG PHÚ thông qua địa chỉ or số tài khoản or liên hệ trực tiếp với Cha sở (xem địa chỉ, số tài khoản, điện thoại của Cha trong hình).

http://up.meotom.net/Files/fb318882-d88b-43f5-8077-0ae7f43e84f2/2011/03/29/475x0__20110329000313lopf____long.phu2.jpg

http://up.meotom.net/Files/fb318882-d88b-43f5-8077-0ae7f43e84f2/2011/03/29/475x0__20110329000313lopf____long.phu2.jpg

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !