PDA

View Full Version : Phân Ưu: Bà Cố Maria là Thân Mẫu của LM Nguyễn Trân, OFMJB.Lưu Hùng Vương
02-04-2011, 01:30 PM
Được tin Bà Cố MARIA NGUYỄN mới qua đời tại San Jose, California, lúc 3:30 giờ chiều thứ Năm ngày 31 tháng 3, 2011 sau cơn bạo bệnh kéo dài trong nhiều ngày. Xin qúy vị thương dâng lời nguyện cho Linh Hồn MARIA chóng hưởng Nước Chúa hằng sống.

Xin thay mặt Anh Chị Em Tu Sĩ Giáo Sĩ Miền Tây, và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi đến Cha Trân Nguyễn, OFM và tang quyến lời chia buồn sâu xa nhất. Nguyện xin Chúa dủ lòng thương đón nhận Bà Cố trong Bàn Tay từ ái Người, và xin Đức Mẹ ủi an cầu bầu cho Bà Cố và tang quyến trong lúc sầu thương này.

Thành kính phân ưu,

Lm. Phaolô Phan Quang Cường

CT HTSGSMT

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm

CT LĐCGVNHK

www.liendoanconggiao.net

Jbdunghoang
02-04-2011, 02:17 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Maria


http://i886.photobucket.com/albums/ac65/chimtimmai/GIESU/Jesus13.jpg

JB.PhanVanPhuc
02-04-2011, 05:45 PM
Xin Chúa cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời - Xin Chúa nhậm lời chúng con

Maria_khanhhoa
02-04-2011, 06:49 PM
Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng đón nhận linh hồn Maria vào chốn Thiên Quốc muôn đời.amen

mariaminhphuong
02-04-2011, 08:56 PM
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Maria vào nước Thiên Chúa .

bananaks
02-04-2011, 09:02 PM
http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_03.gif http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_05.gif Xin Chúa cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời - Xin Chúa nhậm lời chúng con

batrinh
02-04-2011, 09:13 PM
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN MA RI A
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Ma Ri A được lên chốn nghì ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẽ vô cùng Amen

daodoidep
02-04-2011, 09:16 PM
chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn maria được lên chốn nghĩ ngơi , hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng vui vẽ vô cùng, amen.

Nganguyen
03-04-2011, 07:30 AM
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU LINH HỒN MARIA .
GIESU MARIA GIUSE CON MẾN YẾU XIN CỨU LINH HỒN MARIA .
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU YÊU XIN CỨU LINH HỒN MARIA .