PDA

View Full Version : Con Chỉ Là Tạo Vật (file PPS)DonRac
03-07-2008, 01:57 PM
Nhấn vào đây để download file PPS => Con Chỉ Là Tạo Vật (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/ChiLaTaoVat_pxc_HoangOanh.pps)

DonRac
03-07-2008, 01:59 PM
Con Chỉ Là Tạo Vật

Nhạc sỹ: Phanxicô
Thể hiện: Hoàng Oanhhttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/ChiLaTaoVat_pxc_HoangOanh.swf

DonRac
07-07-2008, 11:30 AM
Con Chỉ Là Tạo Vật

Nhạc sỹ: Phanxicô
Thể hiện: Hoàng Oanhhttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/ChiLaTaoVat_pxc_HoangOanh.mp3

DonRac
07-07-2008, 11:31 AM
Con Chỉ Là Tạo Vật

Nhạc sỹ: Phanxicô
Thể hiện: Hoàng Oanh
http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/ChiLaTaoVat_pxc_HoangOanh.wmv

babyangle
25-02-2009, 10:20 AM
bai nay co y nghia lam ! chau' rat thich

huutri123
13-08-2010, 03:51 PM
1. Lạy Chúa , con chỉ là tạo vật, Chúa thật i a sáng giàu có gì mà dâng Chúa đâu! (Có gì mà dâng Chúa đâu?) Vì trước mặt Chúa, Thái Sơn cũng mọn hèn, giòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời tay không hỏ bé, biết tìm gì dâng tiến Ngài.

ĐK. Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu (có chi đâu), ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa, gánh tội tình (gánh tội tình) tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn, chưa cạn suối ơn an hoà dẫu mà ngàn năm đã qua (dẫu mà ngàn năm đã qua.) Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một hoảng mây, cảm tạ tình thương tuyệtđối, biết tìm chi dâng tiến Ngài.

3. Ðời sống bao tháng ngày con lại e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai, (sẽ làm lòng con úa phai.) Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đền nơi, trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến Ngài.