PDA

View Full Version : Dân Ta Ơi (file PPS)DonRac
03-07-2008, 02:19 PM
Nhấn vào đây để download file PPS => Dân Ta Ơi (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/DanTaOi_nt_HopCa.pps)

DonRac
03-07-2008, 02:21 PM
Dân Ta Ơi

Nhạc sỹ: Nguyên Thanh
Thể hiện: Hợp Cahttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/DanTaOi_nt_HopCa.swf

DonRac
03-07-2008, 02:39 PM
Dân Ta Ơi

Nhạc sỹ: Nguyên Thanh
Thể hiện: Hợp Ca


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/DanTaOi_nt_HopCa.mp3