PDA

View Full Version : Lời Vọng Tình Yêu (file PPS)DonRac
03-07-2008, 07:52 PM
Nhấn vào đây để download file PPS => Lời Vọng Tình Yêu (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/LoiVongTinhYeu_dvh_DoVyHa.pps)

DonRac
03-07-2008, 07:54 PM
Lời Vọng Tình Yêu

Nhạc sỹ: Đỗ Vy Hạ
Thể hiện: Đỗ Vy Hạ


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/LoiVongTinhYeu_dvh_DoVyHa.swf

DonRac
03-07-2008, 07:55 PM
Lời Vọng Tình Yêu

Nhạc sỹ: Đỗ Vy Hạ
Thể hiện: Đỗ Vy Hạ


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/LoiVongTinhYeu_dvh_DoVyHa.mp3