PDA

View Full Version : Như Đốm Lửa Tình Yêu (file PPS)DonRac
03-07-2008, 08:04 PM
Nhấn vào đây để download file PPS => Như Đốm Lửa Tình Yêu (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/NhuDomLuaTinhYeu_ad_HongPhuc.pps)

DonRac
03-07-2008, 08:06 PM
Như Đốm Lửa Tình Yêu

Nhạc sỹ: Lm.Ân Đức
Thể hiện: Hồng Phúc


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/NhuDomLuaTinhYeu_ad_HongPhuc.swf

DonRac
03-07-2008, 08:06 PM
Như Đốm Lửa Tình Yêu

Nhạc sỹ: Lm.Ân Đức
Thể hiện: Hồng Phúc


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/NhuDomLuaTinhYeu_ad_HongPhuc.mp3