PDA

View Full Version : Anh Hùng Tử Đạo (file PPS)DonRac
05-07-2008, 05:53 AM
Nhấn vào đây để download file PPT => Anh Hùng Tử Đạo (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/AnhHungTuDao_hk-mh_CDPortland.pps)

DonRac
05-07-2008, 05:58 AM
Anh Hùng Tử Đạo

Nhạc sỹ: Hồ Khang - Minh Hương
Thể hiện: Ca Đoàn La Vang Portland


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/AnhHungTuDao_hk-mk_CDProtland.swf

DonRac
05-07-2008, 06:02 AM
Anh Hùng Tử Đạo

Nhạc sỹ: Hồ Khang - Minh Hương
Thể hiện: Ca Đoàn La Vang Portland


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/AnhHungTuDao_hk-mk_CDProtland.mp3

DonRac
06-07-2008, 10:46 PM
Anh Hùng Tử Đạo

Nhạc sỹ: Hồ Khang - Minh Hương
Thể hiện: Ca Đoàn La Vang Portlandhttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/AnhHungTuDao_hk-mh_CDPortland.wmv