PDA

View Full Version : Trên Đĩa Thánh (file PPS)DonRac
05-07-2008, 06:30 AM
Nhấn vào đây để download file PPS => Trên Đĩa Thánh (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/TrenDiaThanh_mt_Lm.NguyenSang.pps)

DonRac
05-07-2008, 06:31 AM
Trên Đĩa Thánh

Nhạc sỹ: Lm.Mi Trầm
Thể hiện: Lm.Nguyễn Sang


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/TrenDiaThanh_mt_LmNguyenSang.swf

DonRac
05-07-2008, 06:32 AM
Trên Đĩa Thánh

Nhạc sỹ: Lm.Mi Trầm
Thể hiện: Lm.Nguyễn Sang


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/TrenDiaThanh_mt_LmNguyenSang.mp3

DonRac
06-07-2008, 11:29 PM
Trên Đĩa Thánh

Nhạc sỹ: Lm.Mi Trầm
Thể hiện: Lm.Nguyễn Sanghttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/TrenDiaThanh_mt_LmNguyenSang.wmv