PDA

View Full Version : Đêm Mừng Vui (file PPS)DonRac
06-07-2008, 09:14 AM
Nhấn vào đây để download file PPS => Đêm Mừng Vui (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/DemVuiMung_F.Gruber-LVvth.pps)

DonRac
06-07-2008, 09:18 AM
Đêm Mừng Vui

Nhạc: F. Gruber
Lời Việt: Vũ Thái Hòa


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/DemMungVui_FG_LVvth.swf

DonRac
06-07-2008, 10:53 PM
Đêm Mừng Vui

Nhạc: F. Gruber
Lời Việt: Vũ Thái Hòahttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/DemMungVui_FG_LVvth.wmv