PDA

View Full Version : mọi người đã vào đây chơi bao giờ chưaNguyên Xuân
08-07-2008, 07:36 AM
đây là trò chơi khá thịnh hành ở Sài Gòn. Nó không phải là một trò online. Nó rất nhẹ nhàng, chơi thoải mái , rất thú vị
Rất vui khi được giới thiệu với mọi người
VNPET.COM
http://www.vnpet.com/images/vnpet160.gif
<ahref="http://www.vnpet.com/?game=1&referer=tienga"><imgsrc="http://www.vnpet.com/images/vnpet160.gif" border="1" alt="Petaria- Land of the Pets"></a>
<a href="http://www.vnpet.com/?game=1&referer=tienga"><img src="http://www.vnpet.com/images/vnpet468.gif" border="1" alt="Petaria - Land of the Pets"></a>