PDA

View Full Version : HÌNH THÁNH LỄ TIỆC LY - THỨ NĂM TUẦN THÁNH GIÁO XỨ THUẬN PHÁTc0p3d4ng1u
23-04-2011, 11:24 AM
Thánh lễ Tiệc Ly dành cho Thiếu Nhi vào lúc 18h00


http://cB6.upanh.com/21.735.28693595.5Bl0/oiviemyeuanh2.jpg
http://cB9.upanh.com/21.735.28693598.bA0/dsc04083.jpg
http://cB5.upanh.com/21.735.28693604.dXw0/dsc04084.jpg
http://cB7.upanh.com/21.735.28693606.s5L0/dsc04085.jpg
http://cB9.upanh.com/21.735.28693608.qfR0/dsc04087.jpg
http://cB3.upanh.com/21.735.28693612.i160/dsc04088.jpg
http://cB5.upanh.com/21.735.28693614.yji0/dsc04089.jpg
http://cB6.upanh.com/21.735.28693615.s6g0/dsc04090.jpg
http://cB8.upanh.com/21.735.28693617.m5u0/dsc04093.jpg
http://cB1.upanh.com/21.736.28693620.Rot0/dsc04096.jpg
http://cB3.upanh.com/21.736.28693622.enr0/dsc04099.jpg
http://cB7.upanh.com/21.736.28693626.Zm50/dsc04100.jpg
http://cB9.upanh.com/21.736.28693628.MrV0/dsc04103.jpg
http://cB0.upanh.com/21.736.28693629.LHg0/dsc04109.jpg
http://cB1.upanh.com/21.736.28693630.Zv0/dsc04112.jpg
http://cB3.upanh.com/21.736.28693632.W30/dsc04115.jpg
http://cB5.upanh.com/21.736.28693634.0yM0/dsc04116.jpg
http://cB6.upanh.com/21.736.28693635.4Gw0/dsc04118.jpg

c0p3d4ng1u
23-04-2011, 11:29 AM
Thánh Lễ Tiệc Ly dành cho người lớn vào lúc 20h00


http://cB7.upanh.com/21.736.28693826.T3J0/dsc04131.jpg
http://cB8.upanh.com/21.736.28693827.Jkw0/dsc04158.jpg
http://cB9.upanh.com/21.736.28693828.55p0/dsc04160.jpg
http://cB0.upanh.com/21.736.28693829.jD70/dsc04161.jpg
http://cB1.upanh.com/21.736.28693830.moe0/dsc04166.jpg
http://cB2.upanh.com/21.736.28693831.HiH0/dsc04168.jpg
http://cB3.upanh.com/21.736.28693832.AE90/dsc04170.jpg
http://cB4.upanh.com/21.736.28693833.g4Y0/dsc04172.jpg

nguồn:Hữu Toàn