PDA

View Full Version : HÌNH NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA - THỨ SÁU TUẦN THÁNHc0p3d4ng1u
23-04-2011, 11:36 AM
Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa dành cho Thiếu Nhi vào lúc 18h00

http://cB1.upanh.com/21.736.28694240.NsX0/dsc04173.jpg
http://cB9.upanh.com/21.736.28694248.A5i0/dsc04178.jpg
http://cB2.upanh.com/21.736.28694251.nWa0/dsc04179.jpg
http://cB1.upanh.com/21.736.28694260.UGz0/dsc04180.jpg
http://cB4.upanh.com/21.736.28694263.xNF0/dsc04181.jpg
http://cB8.upanh.com/21.736.28694267.HzM0/dsc04182.jpg
http://cB0.upanh.com/21.736.28694269.AE90/dsc04183.jpg
http://cB3.upanh.com/21.736.28694272.6Py0/dsc04184.jpg
http://cB8.upanh.com/21.736.28694277.T6t0/dsc04185.jpg
http://cB9.upanh.com/21.736.28694278.AyK0/dsc04186.jpg
http://cB4.upanh.com/21.736.28694283.rT30/dsc04187.jpg

c0p3d4ng1u
23-04-2011, 11:41 AM
Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa dành cho người lớn vào lúc 20h00

http://cB9.upanh.com/21.736.28694638.5Bl0/dsc04190.jpg
http://cB3.upanh.com/21.737.28694642.fIV0/dsc04191.jpg
http://cB8.upanh.com/21.737.28694647.VcU0/dsc04195.jpg
http://cB8.upanh.com/21.737.28694657.zFC0/dsc04200.jpg
http://cB2.upanh.com/21.737.28694661.ZdN0/dsc04201.jpg
http://cB4.upanh.com/21.737.28694663.Npq0/dsc04202.jpg
http://cB8.upanh.com/21.737.28694667.wrr0/dsc04203.jpg
http://cB0.upanh.com/21.737.28694669.dTh0/dsc04207.jpg
http://cB3.upanh.com/21.737.28694672.6oU0/dsc04208.jpg
http://cB5.upanh.com/21.737.28694674.4vt0/dsc04217.jpg
http://cB0.upanh.com/21.737.28694679.UiD0/dsc04218.jpg
http://cB1.upanh.com/21.737.28694680.e9q0/dsc04221.jpg
http://cB7.upanh.com/21.737.28694686.5ru0/dsc04223.jpg
http://cB2.upanh.com/21.737.28694691.PQT0/dsc04224.jpg
http://cB7.upanh.com/21.737.28694696.7gh0/dsc04225.jpg

Nguồn:Hữu Toàn

nhoxchieu
23-04-2011, 06:41 PM
đông zui wa' àh mọi người đi lễ thật là sốt sắng :love:

chư dân
23-04-2011, 06:48 PM
Hình thì đẹp mà không biết ở giáo xứ nào? :2: Thấy có Papa mình trong Thánh lễ nữa ( mặc áo đỏ trong Nghi Thức dành cho Trẻ em :chemieng:)

c0p3d4ng1u
23-04-2011, 08:04 PM
Hình thì đẹp mà không biết ở giáo xứ nào? :2: Thấy có Papa mình trong Thánh lễ nữa ( mặc áo đỏ trong Nghi Thức dành cho Trẻ em :chemieng:)

hehe...papa a đó hả??? hỏi thử papa a nhớ pé Bội Ngọc(hát ĐC) hôm thứ 5 Tuần Thánh ko? :D