PDA

View Full Version : 1 Số Hình Ảnh Lễ Phục Sinh 24-4-2011 Tại Nhà Thờ Chánh Tòa TPHCM Do Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn Chủ Sự...![Phero] Hậu
25-04-2011, 10:00 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02406.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02420.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02423_0.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02429_0.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02439.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02441.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02443.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02445.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02448.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02449.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02450.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02452.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02460.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02461.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02462.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02466.jpg:92: http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02471.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02472.jpg http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02473.jpg [IMG]

[Phero] Hậu
25-04-2011, 10:16 PM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02474.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02476.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02481_0.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02484.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02487_0.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02497.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02500.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02505.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02509.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02510.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02512.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02514.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02517.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02518.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02524.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02529.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/dsc02535.jpg Thánh Lễ Được Cử Hành 1 Cách Long Trọng Và Cũng Kết Thúc 1 Cách Tốt Đẹp Vui Vẻ Trong Niềm Hân Hoan Của Cộng Đoàn Dân Chúa Và Mọi Người Ai Ai Cũng Dâng Lên Những Lời Ca Tụng Ngợi Khen Mừng Ngày Chúa Phục Sinh Alleluia Alleluia Amen!