PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phao LôsuriNsam
26-04-2011, 01:11 AM
Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho ông nội của mình - Linh hồn Phao Lô- qua đời ngày 24/4/2011. Xin Chúa thương nhậm lời và đón ông vào hưởng hạnh phúc thiên đàng Amen. Xin cảm ơn anh chị em.

augustino.nghia
26-04-2011, 01:18 AM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn cụ Phaolô được Thiên Chúa đón nhận và hưởng phúc cùng Chúa Kitô Phục Sinh vinh hiển. Amen

JB.PhanVanPhuc
26-04-2011, 01:19 AM
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cũng vì Lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen!


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được vậy con xin chúa con lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nởi lửa luyện tôi, xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con, xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen!

Xin Chúa cho linh hồn Phaolô được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

[Phero] Hậu
26-04-2011, 11:20 AM
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi giàu lòng thương xót ,Xin ghé mắt thương xem đến linh hồn Phaolo con cái của Chúa và cho linh hồn Phaolo được nến nơi vinh hiển hưởng Nhan Thánh Chúa và hưởng phúc đời đời Amen!

forget_me_not
26-04-2011, 01:53 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Phao-lô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

quangvu1605
26-04-2011, 01:56 PM
Lạy Chúa, Xin mở rộng vòng tay nhân ái mà đón nhận con chiên yêu dấu của Chúa là Linh Hồn Phaolo. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm nơi trần thế mà sớm cho linh hồn Phaolo được hưởng nhan thánh Chúa

Titanic
26-04-2011, 02:04 PM
Xin Chúa đưa ông về bên Người,amen :77:

conchien
26-04-2011, 02:21 PM
Lạy Cha từ nhân , xin cho linh hồn PHAOLO sớm được hưởng nhan Thánh Cha .

nhoxchieu
26-04-2011, 02:33 PM
lạy chúa xin cho linh hồn phaolo sớm được lên chốn nghỉ ngơi xin