PDA

View Full Version : Một Giám Mục Anh Giáo sẽ dẫn đầu giáo dân Anh Giáo trở lại Công Giáolittlewave
09-07-2008, 11:08 PM
Một Giám Mục Anh Giáo sẽ dẫn đầu giáo dân Anh Giáo trở lại Công Giáo

Theo tin Catholic Online ngày 9/7/2008 thì ký giả Damian Thompson của tờ báo Telegraph đã tường trình về những biến chuyển nhanh chóng đang xảy ra trong Giáo Hội Anh Giáo. Trong một bài báo đăng trên tờ Telegraph ngày 8 tháng 7, ông Thompson đã viết:

“Giám mục Ebbsfleet, Andrew Burnham sẽ dẫn đầu giáo dân Anh Giáo theo Truyền Thống Cô ng Giáo (Anglo-Catholic) [1] (http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net/News/LowResolution/ReadArticle800.aspx#_ftn1) từ Giáo Hội Anh sang Hội Thánh Công Giáo Rôma. Và báo Catholic Herald sẽ đăng tin ấy tuần này.

Giám mục Burnham là một trong hai “giám mục bay” [2] (http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net/News/LowResolution/ReadArticle800.aspx#_ftn2) ở tỉnh Canterbury, đã xin ĐTC Bênêđictô XVI và các giám mục Công Giáo Anh “một cử chỉ hào hiệp” là cho những người theo tuyền thống trở thành Công Giáo cách tập thể.

Vị giám mục này tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy ra, sau khi tiếp kiến ĐHY Levada, chủ tích Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin và ĐHY Kasper, đứng đầu về Đại Kết ở Rôma. Tháp tùng ngài còn có giám mục Keith Newton, giám mục Richborough, một “giám mục bay” khác của Canterbury, là người chắc cũng sẽ theo gương ngài.

Giám mục Burnham hy vọng rằng Rôma sẽ xắp xếp một cách đặc biệt để cho những giáo dân cựu Anh Giáo được tiếp tục thờ phượng tại các giáo xứ dưới quyền một Giám Mục Công Giáo. Hầu hết các giáo xứ này đang dùng phụng vụ Rôma, nhưng có thể dùng các kinh nguyện của Anh Giáo nếu những nhà thờ này yêu cầu.

Các linh mục Anh Giáo đã có gia đình không bị trở ngại trong việc thụ phong linh mục, mặc dù giám mục Burnham sẽ không còn được tiếp tục chức giám mục nữa, vì ngài đã lập gia đình mà cả Hội Thánh Công Giáo lẫn Chính Thống Giáo tuyệt đối không cho phép giám mục có gia đinh. [3] (http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net/News/LowResolution/ReadArticle800.aspx#_ftn3)


*********************


Bản tin này của tờ Paragraph đã được một số báo chí đời lẫn đạo xác nhận. Việc này xảy ra sau khi dự luật phong chức giám mục cho phụ nữ được Thượng Hội Đồng Giám Mục Anh Giáo thông qua.

[1] (http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net/News/LowResolution/ReadArticle800.aspx#_ftnref1) Anglo-Catholic là nhóm Anh Giáo bảo thủ, còn được gọi là High Church . Họ tin và giữ tất cả những gì Công Giáo tin và giữ, kể cả Chầu Mình Thánh và đọc Kinh Mân Côi. Họ cũng tin sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Họ chỉ khác Công Giáo là không phục quyền Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Gioan Newman là một trong những linh mục Anh Giáo sáng lập ra nhóm này trước khi ngài trở lại Công Giáo.

[2] (http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net/News/LowResolution/ReadArticle800.aspx#_ftnref2) “Giám mục bay – flying bishop” còn gọi là PEV (Privincial episcopal visitor) – là giám mục Anh Giáo được chỉ định để lo mục vụ cho các giáo dân hay giáo xứ Anh Giáo không chấp nhận phụ nữ làm linh mục, được thiết lập năm 1994 sau khi Giáo Hội Anh Giáo đồng ý truyền chức linh mục cho phụ nữ. Theo báo Catholic Herald thie hiện nay tại nước Anh có chừng 350 giáo xứ Anh Giáo theo truyền thống.

[3] (http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/vietcatholic.net/News/LowResolution/ReadArticle800.aspx#_ftnref3) Các linh mục Anh Giáo trở lại Công Giáo phải qua khóa đào luyện chừng 3 năm rồi sau đó chịu chức linh mục lại vì Hội Thánh Công Giáo hiện nay không công nhận chức linh mục của Anh Giáo. Nếu họ đã có vợ thì vẫn tiếp tục ở trong tình trạng gia đình. Nếu vợ chết thì không được lấy vợ khác nữa. Nếu độc thân thì vẫn tiếp tục sống độc thân. Còn nếu là là giám mục Anh Giáo thì cũng chỉ được thụ phong linh mục thôi, như trường hợp giám mục Luân Đôn Graham Leonard trở lại Công Giáo năm 1992, và được thụ phong linh muc năm 1995.

Phaolô Phạm Xuân Khôi (VietCatholic News 09/07/2008 10:08)