PDA

View Full Version : Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIIIpx_hongtrinh
10-07-2008, 09:52 AM
Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII

VATICAN - Ngày QTGT lần thứ XXIII sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến 20 tháng 7 năm 2008, theo chủ đề: “Chúng con sẽ nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần, Đấng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy.” (Cv 1, 8). Nội dung của sứ điệp gồm có 8 số như sau:

1. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XXIII.
2. Lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh.
3. Biến cố Hiện Xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của Giáo Hội.
4. Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội và là nguyên lý của sự hiệp thông.
5. Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm.
6. Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể.
7. Sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo.
8. Khần cầu một “lễ hiện xuống mới” trên thế giới.

1.Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII.

Các bạn trẻ thân mến,

Với niềm vui mừng lớn lao, Cha luôn nhớ những giây phút chúng ta đã trải qua chung với nhau tại Colonia, vào tháng 8 năm 2005. Vào lúc kết thúc cuộc biểu dương không thể quên được của Đức Tin và của lòng hăng say, một cuộc biểu dương vẫn còn khắc ghi trong trong tâm trí Cha, Cha đã hẹn với chúng con cho lần gặp gỡ sắp đến, sẽ diễn ra tại Sydney, vào năm 2008. Đây sẽ là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII và sẽ có chủ đề như sau: “Chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự xuống trên chúng con và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy” (Cv 1,8). Hướng chỉ đạo cho công cuộc chuẩn bị thiêng liêng cho cuộc gặp nhau tại Sydney là Chúa Thánh Thần và sứ mạng truyền giáo. Nếu trong năm 2006, chúng ta đã dừng lại suy niệm về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của Sự Thật, và trong năm 2007, chúng ta cố gắng khám phá Chúa Thánh Thần một cách sâu xa hơn như là Thánh Thần của Tình Yêu, để tiến bước đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2008, vừa suy nghĩ về Thánh Thần của sức mạnh và của lời chứng, là Đấng ban cho chúng ta sự can đảm để sống Tin Mừng và lòng gan dạ để công bố Tin Mừng. Vì thế, điều căn bản cho mỗi người trong chúng con, những người trẻ, tại những cộng đoàn của chúng con và cùng với những nhà giáo dục chúng con, (mỗi người trong chúng con) có thể suy nghĩ về Đấng chủ động này trong lịch sử ơn cứu rỗi, tức Chúa Thánh Thần, hay là Thánh Thần của Chúa Giêsu, để đạt đến những mục tiêu cao cả như sau: nhìn nhận căn cước đích thực của Chúa Thánh Thần, nhất là bằng việc lắng nghe Lời Chúa trong mạc khải Kinh Thánh; ý thức rõ ràng về sự hiện diện liên tục và tích cực của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội, nhất là bằng cách khám phá rằng Chúa Thánh Thần giới thiệu chính mình như là “linh hồn”, là hơi thở quan trọng của đời sống kitô, nhờ qua các bí tích khai tâm kitô—Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể; và như thế, trở nên có khả năng làm cho trưởng thành sự hiểu biết về Chúa Giêsu, mỗi ngày một sâu xa hơn và vui tươi hơn, và vừa đồng thời áp dụng hữu hiệu Tin Mừng, vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Với sứ điệp này, Cha sẵn sàng cống hiến cho chúng con một hướng suy niệm cần được đào sâu thêm trong suốt năm chuẩn bị này, nhờ đó mà kiểm chứng phẩm chất đức tin chúng con vào Chúa Thánh Thần, để tìm gặp lại nó nếu đã bị mất, củng cố nó nếu đã bị suy yếu, cảm nếm nó như là một sự đồng hành của Chúa Cha và Chúa Con, là Chúa Giêsu Kitô, nhờ tác động cần thiết của Chúa Thánh Thần. Chúng con đừng bao giờ quên rằng Giáo Hội và toàn thể nhân loại đang hiện diện và đồng hành với chúng con, chờ đợi chúng con trong tương lai, chờ đợi chúng con rất nhiều là những người trẻ, bởi vì chúng con lãnh nhận hồng ân cao cả của Thiên Chúa Cha, là Thánh Thần của Chúa Giêsu.

2. Lời Hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh.

Việc chăm chú lắng nghe Lời Chúa nói về mầu nhiệm và hoạt động của Chúa Thánh Thần mở rộng tâm hồn chúng ta đón nhận những hiểu biết cao cả và đầy sức phấn khởi mà tôi có thể tóm gọn trong những điểm sau đây.

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ như sau: Thầy sẽ sai xuống trên anh em Đấng mà Cha Thầy đã hứa.” (Lc 24,49). Điều này đã được thực hiện trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện trong Phòng Tiệc ly với Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Việc đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên Giáo Hội khai sinh là để hoàn tất lời hứa xa xưa của Thiên Chúa, đã được loan báo và chuẩn bị trong toàn thể Cựu Ước.

Thật vậy, ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh nhắc đến Thánh Thần của Thiên Chúa như là “hơi thổi” “bay là là trên mặt nước” (x. St 1,2) và nói rõ rằng Thiên Chúa đã “thổi” vào lỗ mũi con người luồng sự sống (x. St 2,7), vừa đổ vào con người chính sự sống. Sau tội nguyên tổ, Thánh Thần sự sống của Thiên Chúa được biểu lộ nhiều lần khác nhau trong lịch sử con người, vừa khơi dậy những ngôn sứ để khích lệ Dân được tuyển chọn trở về với Thiên Chúa và trung thành tuân giữ những giới răn của Ngài. Trong thị kiến nổi tiếng của tiên tri Êzêkiel,Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần của ngài để làm sống lại Dân Israel, được biểu tượng bởi những “bộ xương khô” (x. 37, 1-14); Tiên tri Gioel “nói tiên tri về sự đổ tràn Thánh Thần xuống trên toàn Dân, không loại trừ ai. Tác giả Kinh Thánh đã viết như sau: “Sau đó, Ta sẽ tuôn đổ Thánh Thần của Ta trên mọi người.. . Cả trên những nô lệ nam nữ, trong ngày đó, Ta sẽ đổ xuống Thánh Thần của Ta. (3, 1-2).

Khi “thời viên mãn đến” (x. Gal 4,4), sứ thần Chúa loan báo cho Đức Nữ Trinh quê làng Nazareth rằng Chúa Thánh Thần, “quyền năng của Đấng tối cao”, sẽ ngự xuống và phủ lấy Trinh Nữ. Đấng mà Trinh Nữ sẽ sinh ra là đấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa (x. Lc 1,35). Theo cách nói của tiên tri Isaia, Đấng Messia sẽ là Đấng mà trên ngài, Thánh Thần của Chúa sẽ ngự xuống (x. 11,1-2; 42,1). Chính lời tiên tri này được Chúa Giêsu nhắc lại vào khởi đầu tác vụ công khai của Chúa, trong Hội Đường Nazareth; Chúa đã công bố trước sự kinh ngạc của những người hiện diện như sau: “Thánh Thần của Chúa đang ngự trên tôi; và vì thế Ngài đã xức dầu thánh hiến tôi và đã sai tôi đi rao giảng cho người nghèo tin vui mừng, công bố cho kẻ bị cầm tù biết họ được giải phóng và cho kẻ mù được sáng mắt; mang lại tự do cho những ai bị áp bức và rao giảng năm hồng ân của Chúa (Lc 4,18-19; x. Is 61,1-2). Nhìn vào những người hiện diện, Chúa Giêsu áp dụng cho mình những lời tiên tri trên và quả quyết như sau: “Hôm nay, được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh mà các người vừa nghe” (Lc 4,21). Hơn nữa, trước khi chết trên thập giá, Chúa đã báo trước nhiều lần cho các môn đệ về việc Chúa Thánh Thần, “Đấng an ủi”, sẽ đến mà sứ mạng của Người là làm chứng và trợ giúp cho những kẻ tin, vừa dạy họ và hướng dẫn họ đến sự Thật trọn vẹn” (x. Ga 14,16-17. 25-26; 15,26; 16,13).

3. Lễ Hiện Xuống, điểm khởi hành của Sứ mạng Giáo Hội.

Vào buổi chiều ngày Chúa sống lại, khi hiện ra cho các môn đệ, Chúa Giêsu thổi hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần” (Ga 20,22). Đến ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông đồ một cách mạnh mẽ hơn nữa. Người ta đọc trong Sách Tông Đồ Công Vụ như sau: “Một tiếng động lớn bất ngờ từ trời vang đến, như tiếng gió thổi mạnh xuống và tràn vào khắp cả nhà, nơi các tông đồ đang ở. Xuất hiện những hình lưỡi lửa ngự trên đầu các tông đồ.” (Cv 2,2-3).

Chúa ThánhThần canh tân các tông đồ từ nội tâm, ban cho các ngài một sức mạnh làm cho các ngài trở nên dũng cảm mà rao giảng mạnh mẽ và không sợ hãi rằng: “Chúa Kitô đã chết và đã sống lại!” Được giải thoát khỏi mọi sợ hãi, các ngài bắt đầu nói cách chân thành (x. CV 2,29; 4,13; 4,29-31). Từ những người đánh cá nhút nhát, các ngài đã trở thành những anh hùng đầy lòng can đảm của Tin Mừng. Cả những kẻ thù của các ngài cũng không thể hiểu được tại sao “những con người không học thức và nhát sợ” (x. Cv 4,13) lại có khả năng chứng tỏ một sự can đảm như thế và chịu đựng được những nghịch cảnh, những đau khổ và những bách hại một cách vui tươi. Không gì có thể ngăn cản các ngài lại. Với những ai đã cố gắng buộc các ngài phải im lặng, thì các ngài trả lời như sau: “Chúng tôi không thể im lặng, không thể không nói lên điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4,20). Như thế được khai sinh Giáo Hội, một giáo hội từ lễ Ngũ Tuần đã không ngừng chiếu toả Tin Mừng “cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

4. Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội và nguyên lý của sự hiệp thông.

Nhưng để hiểu sứ mạng của Giáo Hội, chúng ta phải trở lại phòng tiệc ly nơi các môn đệ tựu lại với nhau (x. Lc 24,49), vừa cầu nguyện với Đức Maria, một người Mẹ, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần đã được hứa ban. Mọi cộng đoàn kitô cần phải luôn múc lấy sự linh ứng từ hiện ảnh Giáo Hội lúc khai sinh này. Sự phong phú tông đồ và truyền giáo một cách chính yếu không phải là kết quả của những chương trình và các phương pháp mục vụ được soạn thảo cách khôn ngoan và “hữu hiệu”, nhưng là hoa trái của sự cầu nguyện không ngừng của cộng đoàn (x. Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, số 75). Ngoài ra sự hữu hiệu của sứ mạng còn giả thiết rằng các cộng đoàn hiệp nhất với nhau, nghĩa là “có một con tim, một linh hồn mà thôi” (x. Cv 4,32) và rằng các cộng đoàn sẵn sàng làm chứng cho tình yêu và niềm vui mà Chúa Thánh Thần đổ tràn vào trong tâm hồn các tín hữu (x. Cv 2, 42). Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô II đã viết như sau: trước khi là hành động, sứ mạng của Giáo Hội là chứng tá và là sự chiếu toả (x. Redemptoris Missio, số 26). Như thế đã xảy ra vào khởi đầu của Kitô Giáo, khi những anh chị em ngoại giáo, như giáo phụ Tertullianô đã viết, trở lại nhờ nhìn thấy tình yêu thương hiện diện giữa những người kitô. Họ nói: “Hãy xem những người kitô yêu thương nhau biết chừng nào” (x. Apologetico, 39 &7). Kết thúc cái nhìn ngắn gọn về Lời Chúa trong Kinh Thánh, Cha mời gọi chúng con hãy ghi nhận như thế nào Chúa Thánh Thần là hồng ân cao cả nhất của Thiên Chúa cho con người, và như thế là lời chứng cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta, một tình yêu được diễn tả cách cụ thể như là “lời thưa vâng đón nhận sự sống” mà Thiên Chúa muốn cho mỗi tạo vật của ngài. Lời “thưa vâng đón nhận sự sống” có được hình thức trọn vẹn của nó trong Chúa Giêsu Nazareth và trong chiến thắng của Chúa trên sự dữ nhờ ơn cứu chuộc. Về vấn đề này, chúng ta đừng bao giờ quên rằng Tin Mừng Chúa Giêsu, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, không được rút gọn thành một sự ghi nhận thuần tuý, nhưng muốn trở thành “tin mừng cho người nghèo, sự giải phóng cho những kẻ bị tù đày, là sự sáng cho kẻ mù loà.. . ” Đó là tất cả những gì được biểu lộ một cách rõ ràng trong ngày lễ Ngũ Tuần, ngày trở thành ân sủng và trách vụ của Giáo Hội đối với thế giới, sứ mạng ưu tiên của giáo hội.

Chúng ta là những hoa trái của sứ mạng của Giáo Hội nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta mang trong mình dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô, là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng bao giờ quên điều nầy, bởi vì Thánh Thần của Chúa luôn nhắc nhớ đến mỗi người và một cách đặc biệt, qua trung gian chúng con, những người trẻ, những người muốn khơi dậy trong thế giới ngọn gió và lửa của một lễ Hiện Xuống mới.

5. Chúa ThánhThần, vị Thầy Nội Tâm.

Các bạn trẻ thân mến, cả trongngày hôm nay, Chúa ThánhThần tiếp tục hành động cách quyền năng trong Giáo Hội và những hoa trái của Thánh Thần là phong phú trong mức độ chúng ta sẵn sàng mở rộng chính mình đón nhận sức mạnh canh tân của Thánh Thần. Vì thế, điều quan trọng là mỗi người chúng ta biết rõ Chúa Thánh Thần, bước vào trong tương quan với ngài và để cho ngài hướng dẫn. Nhưng đến đây, ta tự câu hỏi: Chúa Thánh Thần là ai đối với tôi? Thật vậy, đối với không ít những tín hũu Kitô, Chúa Thánh Thần tiếp tục là “Đấng Không Được Biết Đến”. Vì thế, đây là lý do tại sao, trong thời gian chuẩn bị cho ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, Cha muốn mời gọi chúng con hãy đào sâu sự hiểu biết của chính chúng con về Chúa Thánh Thần. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra” (Kinh Tin Kính Nicea-Costantinopoli). Phải, Chúa Thánh Thần, Thánh Thần Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con, là Nguồn Mạch sự sống có sức thánh hoá chúng con, “bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào trong tâm hồn chúng ta, nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng đã được trao ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Tuy nhiên, quả thật không đủ, nếu chỉ hiểu biết ngài mà thôi; cần phải tiếp nhận ngài như là Đấng hướng dẫn linh hồn chúng ta, như là “Vị Thầy Nội Tâm”, Đấng dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm Ba Ngôi, bởi vì chỉ một mình ngài có thể mở rộng lòng trí chúng ta để chúng ta tin, và cho phép chúng ta sống đức tin mỗi ngày một cách trọn vẹn. Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta đến với kẻ khác, thắp lên trong chúng ta ngọn lửa tình yêu, và biến đổi chúng ta thành những nhà truyền giáo của tình yêu Thiên Chúa. Cha biết rõ chúng con, những người trẻ, chúng con mang trong tim lòng sùng mộ to lớn và tình yêu đối với Chúa Giêsu, và biết rõ chúng con ao ước gặp gỡ và nói chuyện với Chúa Giêsu. Nhưng chúng con hãy nhớ rằng chính sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, làm chứng, kết thành và xây dựng nhân vị chúng ta trên nền tảng chính con người Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh chết và đã phục sinh. Chúng ta hãy làm cho mình trở nên thân quen với Chúa Thánh Thần, để trở nên thân quen với Chúa Giêsu.

6. Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể.

Chúng con có thể thắc mắc: làm sao chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần canh tân và lớn lên trong đời sống thiêng liêng? Chúng con đã biết câu trả lời rồi! Đó là chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần canh tân mình, nhờ qua các bí tích, bởi vì đức tin phát sinh và trở nên mạnh mẽ trong chúng ta qua các bí tích, nhất là những bí tích khai tâm Kitô- ba bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, là những bí tích bổ túc cho nhau và không thể bỏ đi được (x. Sách Giáo Lý của Giáo Hội công giáo, số 1285). Sự thật về ba bí tích nằm ở khởi đầu của thực thể Kitô chúng ta, có lẽ đã bị lãng quên trong đời sống đức tin của không ít nơi những Kitô hữu; những người này xem các bí tích vừa nói trên như là những việc đã được thực hiện trong quá khứ, chứ không còn ảnh hưởng thật sự trên cuộc sống hiện tại, giống như những gốc rễ không còn nhựa sống nữa. Xảy ra là sau khi đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức, nhiều người trẻ sống lìa xa với đời sống đức tin và có những người trẻ ngay cả không lãnh nhận bí tích thêm sức nữa. Nhưng chính với bí tích Rửa Tội và Thêm sức, rồi sau đó với bí tích Thánh Thể, mà Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành những con cái của Thiên Chúa Cha, anh chị em với Chúa Giêsu, thành phần của Giáo Hội, những người có khả năng làm chứng thật sự cho Tin Mừng, những người được nếm hưởng niềm vui Đức Tin.

Vì thế Cha mời gọi chúng con hãy suy nghĩ về tất cả những gì cha viết cho chúng con nơi đây. Ngày hôm nay, là dịp hết sức quan trọng để tái khám phá ý nghiã của bí tích Thêm Sức và tìm gặp lại giá trị của bí tích này cho sự trưởng thành thiêng liêng của chúng ta. Ai đã lãnh nhận hai bí tích Rửa Tội và Thêm sức, thì hãy nhớ rằng mình đã trở nên “đền thờ của Chúa Thánh Thần”: Thiên Chúa ngự trong người đó. Ước gì những ai lãnh nhận bí tích ấy luôn ý thức về điều này và hãy làm sao cho kho tàng nội tâm của họ được trổ sinh những hoa trái thánh thiện. Ai đã được Rửa tội nhưng chưa lãnh nhận bí tích Thêm Sức, hãy chuẩn bị để lãnh nhận, vừa biết rõ rằng như thế mình được trở nên người Kitô ‘trọn vẹn”, bởi vì bí tích thêm sức làm cho ân sủng của bí tích Rửa Tội được nên hoàn trọn (x. cc. 1302-1304).

Bí tích thêm sức ban cho chúng ta sức mạnh đặc biệt để làm chứng và tôn vinh Thiên Chúa với trọn cả đời sống mình (x. Rm 12,1); làm cho chúng ta thâm tín rằng mình thuộc về Giáo Hội, “Nhiệm Thể của Chúa Kitô”, mà tất cả chúng ta là những thành phần sống động, liên đới với nhau (x. 1 Cr 12,12-25). Khi để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội đều có thể đóng góp phần của mình vào việc xây dựng Giáo Hội, nhờ những ơn đoàn sủng Thiên Chúa ban cho, bởi vì, “mỗi người đều được ban cho một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần để mưu cầu ích lợi chung” (1 Cr 12,7). Và khi Chúa Thánh Thần hoạt động, thì Ngài mang đến trong tâm hồn những hoa trái của ngài; đó là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín” (Gl 5,22). Với tất cả những ai trong chúng con chưa lãnh nhận bí tích Thêm Sức, Cha thân ái gởi lời mời gọi hãy chuẩn bị lãnh nhận bí tích nầy, với sự trợ giúp của các linh mục có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho. Đây là một dịp đặc biệt của ân sủng mà Chúa ban cho chúng con: chúng con đừng để uổng phí!

Cha muốn nói thêm đôi lời về bí tích Thánh Thể. Để lớn lên trong đời sống Kitô, thì cần phải nuôi dưỡng chính mình bằng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô: quả thật chúng ta đã được rửa tôi và đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức, để tiến đến lãnh nhận bí tích Thánh Thể (x. cc 1322; Sacramentumcaritatis, số 17). Là “nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Giáo Hội”, bí tích Thánh Thể là một “lễ Hiện Xuống mãi mãi”, bởi vì mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Đấng kết hiệp chúng ta sâu xa hơn với Chúa Kitô, và biến đổi chúng ta trong Chúa. Các bạn trẻ thân mến, nếu chúng con tham dự thường xuyên vào việc cử hành Thánh Thể, nếu chúng con dành một chút thời giờ cho việc tôn thờ Thánh Thể, thì từ nguồn mạch tình yêu, tức từ bí tích thánh thể, chúng con sẽ có niềm vui nhất quyết dấn thân sống theo Tin Mừng. Đồng thời chúng con cảm nghiệm được rằng ở đâu sức con người chúng con không thể làm, thì Chúa Thánh Thần là Đấng đến biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta có tràn đầy sức mạnh của Ngài và làm cho chúng ta trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, những nhân chứng tràn đầy tinh thần hăng say truyền giáo.

7. Sự cần thiết và khẩn trương của Sứ mạng.

Nhiều bạn trẻ nhìn về đời sống họ với lòng thao thức và đặt ra cho mình biết bao câu hỏi về tương lai. Họ tự vấn với lòng băn khoăn lo lắng như sau: làm sao nhập cuộc vào trong một thế giới bị ghi dấu bởi nhiều bất công và đau khổ trầm trọng? Làm sao phản ứng chống lại sự ích kỷ và bạo lực xem ra như đang thắng thế? Làm sao mặc cho đời mình ý nghĩa trọn vẹn? Làm sao đóng góp, ngõ hầu những hoa trái của Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã nhắc đến ở trên- tức những hoa trái “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín” được tràn ngập thế giới này, một thế giới đang bị thương tích và mỏng dòn, nhất là một thế giới của những người trẻ? Với những điều kiện như thế nào, Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, của sự tạo dựng ban đầu và nhất là của sự tạo dựng lần thứ hai hay của sự cứu rỗi, có thể trở thành linh hồn mới của nhân loại hay không? Chúng ta không được quên rằng ân sủng Thiên Chúa ban cho càng to lớn lao bao nhiêu- hồng ân Chúa Giêsu ban cho chúng ta, Chúa ThánhThần là hồng ân cao cả nhất; do đó, nhu cầu của thế giới đón nhận hồng ân đó cũng lớn lao như vậy, và như thế sứ mạng của Giáo Hội phải làm chứng một cách đáng tin cho hồng ân này, cũng phải luôn vĩ đại và hăng say. Và chúng con, những người trẻ, với Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một cách nào đó, chúng con hãy nói lên ý định tham dự vào sứ mạng này. Các bạn trẻ chúng con thân mến, về vấn đề này, cha muốn nhắc chúng con nơi đây vài sự thật tiêu chuẩn để chúng con suy niệm. Một lần nữa cha nhắc lại cho chúng con rằng chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể làm đầy những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người; chỉ mình Chúa mới có khả năng nhân bản hoá nhân loại và dẫn đưa nhân loại đến tình trạng “được thần thiêng hoá”. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô đổ vào trong tâm hồn chúng ta tình thương của Thiên Chúa, tình thương có thể làm cho chúng ta có khả năng yêu thương người lân cận và sẵn sàng phục vụ anh chị em. Chúa Thánh Thần vừa soi sáng, vừa mạc khải cho chúng ta Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại; Ngài chỉ cho chúng ta biết con đường để trở thành giống với Ngài hơn, để có thể trở nên “lời diễn tả và khí cụ của tình thương đến từ ngài” (Deus Caritas est, số 33). Và ai để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình sẽ hiểu rằng dấn thân phục vụ Tin Mừng không phải là một chọn lựa tự do theo ý mình, bởi vì người đó ý thức rõ ràng về sự khẩn thiết phải thông truyền cho người khác Tin Mừng Chúa. Tuy nhiên, cần phải nhớ một lần nữa điều này, chúng ta chỉ có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa Kitô, khi nào chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn; Chúa ThánhThần là “tác nhân chính của công cuộc rao giảng Phúc Âm” (x. Evengelii Nuntiandi, số 75), và ngài là “nhân vật chính của sứ mạng” (x. Redemptoris Missio, số 21).

Các bạn trẻ thân mến, như những vị tiền nhiệm của Cha, Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II, đã nhiều lần nói đến, rao giảng Phúc âm và làm chứng cho đức tin là điều cần thiết cho ngày nay hơn bao giờ hết (x. Redemptoris Missio, số 1). Ai đó nghĩ rằng trình bày kho tàng quý giá đức tin cho những người không chia sẻ đức tin với mình, có nghĩa là có thái độ bất bao dung đối với họ, nhưng không phải như vậy, bởi vì đề nghị Chúa Kitô cho họ, không có nghĩa là áp đặt bắt buộc họ phải theo (x. Evengelii Nuntiandi, số 80). Hơn nữa, cách đây 2000 năm, mười hai thánh Tông Đồ đã hy sinh mạng sống, ngõ hầu Chúa Kitô được con người biết đến và yêu thương. Từ đó, Phúc âm qua các thế kỷ tiếp tục được loan truyền nhờ những con người nam nữ được linh động bởi cùng một sự hăng say truyền giáo. Vì thế, cả ngày hôm nay nữa những môn đệ của Chúa Kitô không nên sợ lãng phí thời giờ và sức lực để phục vụ Tin Mừng. Các bạn trẻ cần thắp lên trong tâm hồn tình yêu Thiên Chúa và đáp trả cách quảng đại lời mời gọi khẩn thiết của Chúa, như đã xảy ra với biết bao vị thánh trẻ, chân phước và hiển thánh trong quá khứ và cả trong thời đại gần với chúng ta. Một cách đặc biệt, cha bảo đảm với chúng con rằng Thánh Thần của Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng con hãy trở nên những kẻ mang Tin Mừng của Chúa Giêsu cho những bạn đồng tuổi chúng con. Sự mỏi mệt của những người lớn đến gặp, trong cách thức hiểu được và có sức thuyết phục, môi trường giới trẻ, có thể là một dấu chỉ mà Chúa Thánh Thần dùng để thôi thúc chúng con, những người trẻ, hãy lãnhnhẫn trọng trách này. Chúng con biết được những lý tưởng của ngưòi trẻ, biết được ngôn ngữ, và cả những vết thương, những chờ đợi, và ước muốn điều thiện của những người trẻ đồng tuổi chúng con. Được mở ra thế giới bao la những tâm tình, công việc làm, việc huấn luyện, những chờ đợi và những đau khổ của người trẻ... Mỗi người trong chúng con hãy can đảm hứa với Chúa Thánh Thần sẽ mang một người trẻ đến với Chúa Giêsu Kitô, trong cách thức mà chúng con biết là tốt đẹp hơn, vừa biết “trả lời cho bất cứ ai niềm hy vọng được tích chứa trong mình, với sự dịu dàng” (x. 1Pr 3,15).

Các bạn trẻ thân mến, để đạt đến mục tiêu này, chúng con hãy sống thánh thiện, hãy là những nhà truyền giáo, bởi vì người ta không bao giờ có thể tách rời sự thánh thiện ra khỏi sứ mạng truyền giáo (x. Redemptoris Missio, số 90). Chúng con đừng sợ trở thành những nhà truyềngiáo thánhthiện, như thánh Phanxicô Xaviê, đã đi khắp vùng Viễn Đông để loan báo Tin Mừng, cho đến kiệt sức, hoặc như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trở nên nhà truyền giáo dù không rời khỏi tu viện Camêlô, cả hai vị đều là những Thánh Quan Thầy của các Xứ Truyền Giáo”. Chúng con hãy sẵn sàng hy sinh mạng sống chúng con để soi sáng thế giới bằng sự thật của Chúa Kitô; để dáp trả hận thù và sự khinh dể mạng sống con ngưòi bằng tình yêu thương; để tuyên bố niềm hy vọng của Chúa Kitô Phục Sinh khắp mọi nơi trên mặt đất.

8. Khẩn cầu một lễ “hiện xuống mới” trên thế giới.

Các bạn trẻ thân mến, Cha chờ đợi chúng con đến thật đông vào tháng 7 năm 2008 tại Sydney. Đây sẽ là một dịp quan phòng để cảm nghiệm trọn vẹn quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng con hãy đến cho thật đông, để trở nên dấu chỉ niềm hy vọng nà nâng đỡ quý giá cho cộng đồng Giáo Hội tại Úc Châu đang chuẩn bị tiếp đón chúng con. Đối với những người trẻ của đất nước sẽ tiếp đón chúng ta, thì sẽ là một dịp đặc biệt để rao giảng nét đẹp và niềm vui của Phúc Âm cho một xã hội đã bị trần tục hoá trên nhiều bình diện. Úc Châu, cũng như toàn thể Châu Đại Dương, đang cần khám phá lại những căn cước Kitô của mình. Trong tong huấn hậu thượng hội đồng giám mục “Giáo Hội tại Châu Đại Dương” (Ecclesia in Oceania) Đức GioanPhaolô II đã viết như sau: “Với sức mạnhcủa Chúa ThánhThần, Giáo Hội tại Châu Đại Dương đang chuẩn bị cho công cuộc tái rao giảng phúc âm cho những dân tộc ngày nay đang khao khát Chúa Kitô.. . . Công cuộc tái rao giảng phúc âm là một ưu tiên đối với Giáo Hội tại Châu Đại Dương” (số 18). Cha mời gọi chúng con hãy dành thời giờ cho việc cầu nguyện và cho công việc huấn luyện thiêng liêng,trong giai đoạn cuối của cuộc hành trình dẫn chúng ta đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII, ngõ hầu tại Sydney, chúng con có thể lặp lại những lời hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức. Cùng chung với nhau, chúng ta sẽ khẩn cầu Chúa Thánh Thần, vừa tin tưởng xin Thiên Chúa ban xuống hồng ân một Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội và cho nhân loại của ngàn năm thứ ba. Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng đã cùng với các Tông Đồ cầu nguyện tại Phòng Tiệc Ly, đồng hành với chúng con trong những ngày tháng này và xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi người trẻ Kitô một lần nữa được tràn đầy Chúa Thánh Thần, Đấng đốt lên ngọn lửa trong các tâm hồn. Chúng con hãy nhớ rằng Giáo Hội tin tưởng vào chúng con! Một cách đặc biệt, chúng ta, những mục tử, chúng ta cầu nguyện, ngõ hầu chúng con yêu mến và làm cho người ta yêu mến Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn và trung thành buớc theo Chúa.

Với những tâm tình trên và với hết lòng mộ mến, Cha ban phép lành cho tất cả chúng con.

Từ Lorenzago, ngày 20 tháng 7 năm 2007
+ Bênêđitô XVI, giáo hoàng
(Bản dịch tiếng Việt của Đặng Thế Dũng)
+ ĐTC Bênêđitô XVI
VietCatholic News (Thứ Tư 09/07/2008 19:04)