PDA

View Full Version : Sắc hoa Thánh ĐườngCaohuong
27-04-2011, 07:13 AM
Xin giới thiệu với ACE một số bình hoa được chưng tại Nhà Thờ Giáo xứ Vinh Hương - Giáo phận Ban Mê Thuột
TUẦN CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ 03/04/2011
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0052.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0057.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0059.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0062.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0064.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0065.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0067.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0071.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0072.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0073.jpg


HOA CHƯNG NGÀY LỄ PHỤC SINH 24/04/2011
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/adsc_0050.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/dsc_0040.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/dsc_0047.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/dsc_0042_1.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/dsc_0048_1.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/dsc_0049.jpg
http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2011_04/dsc_0051.jpg
"Phó nhòm bất đắc dĩ"