PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Anna Mẹ của Bá trìnhbatrinh
29-04-2011, 06:09 AM
Kính thưa tất cả anh chị em trong diễn đàn Thánh Ca VN :
vừa qua Mẹ của Bá Trình Chúa đã gọi về với Chúa vào lúc 9 giờ ngày 25-04-2011 tức là ngày thứ hai trong tuần bát nhật phục sinh Bá Trình xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn AN-NA xin Chúa xót thương mà tha phần phạt cho linh hồn AN-NA sớm hưởng tôn nhan thánh Chúa trên thiên đàng Amen


GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA

augustino.nghia
29-04-2011, 06:16 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

DonRac
29-04-2011, 06:26 AM
Xin Thiên Chúa Nhân Từ đoái thương Linh hồn Anna.
Xin Người sớm cho Linh hồn Anna được hưởng Nhan Thánh!

http://thanhcavietnam.us/asx.php?type=1&id=10340

JB.PhanVanPhuc
29-04-2011, 06:31 AM
Xin Chúa cho linh hồn bà Anna được nghỉ ngơi đời đời

Yến Châu
29-04-2011, 06:40 AM
Trong niềm tin mãnh liệt vào sự Phục Sinh huy hoàng của Chúa Giê Su Ki tô Chúa chúng con, chúng con nguyện xin Chúa cho linh hồn Anna sớm được cùng hưởng nhan Thánh Chúa sáng láng vinh hiển muôn đời. Chúng con dâng lời nguyện xin - Xin Chúa nhậm lời chúng con! A men.


http://thoisuphatphap.files.wordpress.com/2010/12/hoa-tang-le1bb85.jpg

hongbinh
29-04-2011, 07:44 AM
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA

JosKhaiNguyen
29-04-2011, 07:56 AM
"Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu,mà đưa linh hồn Anna mới qua đời qua chốn u sầu.Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh,mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng,nung nấu vô cùng đớn đau."
Lạy Chúa,xin xót thương linh hồn Anna và xin đưa dẫn Anna về nơi phúc vinh muôn đời.Amen

Rabouni
29-04-2011, 08:09 AM
Lạy Chúa , xin Chúa mau cho Linh hồn ANNA mau sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn ANNA
Giêsu Marỉa Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn ANNA
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu giúp linh hồn ANNA

thichduthu
29-04-2011, 08:12 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

[Phero] Hậu
29-04-2011, 08:15 AM
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA
GIÊ SU MA RI A GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA
http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

T-T-T
29-04-2011, 08:26 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

ocean_moonlight
29-04-2011, 08:30 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Xin được chia buồn với Bá Trình cùng quý quyến :(
Xin Chúa luôn ở cùng GĐ đặc biệt trong những lúc khó khăn, muộn phiền.

mary phuongthuy
29-04-2011, 08:59 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

TuyetNgaNguyenThuy
29-04-2011, 09:21 AM
Xin chia buồn cùng Bá Trình và toàn thể gia đình trong sự mất mát to lớn này.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất nhân ái ,xin Ngài đưa linh hồn Anna vào hưởng Thánh nhan Chúa.Nhờ công cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu Chúa chúng ta.
Amen.

huyencoi
29-04-2011, 09:28 AM
Xin chia buồn cùng Bá Trình và toàn thể gia đình.
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN AN-NA

quangvu1605
29-04-2011, 09:55 AM
Xin Chúa đoái thương tha thứ nững lỗi lần nơi trần thế của linh hồn Anna và sớm cho linh hồn ANna được hưởng nhan thánh Chúa

silk_flower109
29-04-2011, 10:12 AM
Anh Bá Trình mến!
Gia đình TCVN chia buồn cùng anh trong cơn thử thách này. mong anh sớm vượt qua được và phó thác mọi sự cho Ngài. Nguyện xin Hồng Ân Thiên Chúa ở cùng anh và gia đình.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

1hatcat
29-04-2011, 11:30 AM
XIN CHÚA ĐOÁI THƯƠNG LINH HỒN NGƯỜI ANH EM NÀY.
Xin NGƯỜI ĐOÁI THƯƠNG

bananaks
29-04-2011, 12:41 PM
http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_01.gif
http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_03.gif http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_05.gif
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen


http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

forget_me_not
29-04-2011, 12:55 PM
Xin hiệp ý cùng cả nhà:

Chúng con cậy vì danh Chúa nhan từ, xin cho linh hồn ANNA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn ANNA.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn ANNA.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn ANNA.

Titanic
29-04-2011, 01:48 PM
Xin hợp ý cùng mọi người cầu nguyện cho linh hồn ANNA

nhoxchieu
29-04-2011, 02:47 PM
xin chúa mở rộng cửa thiên đàng đón linh hồn ANNA lên chốn nghỉ ngơi đời đời..

daodoidep
29-04-2011, 03:04 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Damsan
29-04-2011, 03:38 PM
Xin cho linh hồn Anna được nghỉ yên muôn đời
Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Anna

Maria_khanhhoa
29-04-2011, 06:07 PM
cho Khánh Hòa gửi lời chia buồn sâu sắc nhất gia đình Bá Trình.
Nguyện xin Chúa nhân lành xóa hết mọi lỗi của linh hồn Anna,để cho linh hồn cùng được sống
lại với Người trên Thiên Quốc.Xin Chúa là sự sống lại và là sự sống xin đoái thương đến linh hồn Anna cùng các đẳng linh hồn nơi luyện ngục.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.amen

Maria_khanhhoa
29-04-2011, 06:09 PM
cho Khánh Hòa gửi lời chia buồn sâu sắc nhất gia đình Bá Trình.
Nguyện xin Chúa nhân lành xóa hết mọi lỗi của linh hồn Anna,để cho linh hồn cùng được sống
lại với Người trên Thiên Quốc.Xin Chúa là sự sống lại và là sự sống xin đoái thương đến linh hồn Anna cùng các đẳng linh hồn nơi luyện ngục.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.amen

Ngọc Mai
29-04-2011, 06:50 PM
M sẽ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Anna mẹ của bạn trong giờ kinh tối nhé. Xin chia buồn cùng bạn.

batrinh
30-04-2011, 06:59 AM
lạy Chúa nhờ vào tình yêu của thiên Chúa và sự hiệp thông ba Ngôi cực Thánh , và sự cộng tác của tất cả anh chị em trong diễn đàng TCVN đã cầu nguyện cho Mẹ mình là linh hồn AN-NA Chúa đã gọi về với Chúa . giờ đây trong tâm tình đó Bá Trình không biết gì hơn nguyện câu Thiên Chúa Ba Ngôi Mẹ MA RI A THÁNH CẢ GIU SE ban nhiều hồng phúc xuống cho tất cả anh chị em và chúc lành ban Bình An xuống cho tất cả quý vị
{LẠY CHÚA NGÀI LÀ HƠI THỞ CỦA CON }

]

vanthanh
30-04-2011, 07:16 AM
xin chân thành chia buồn cùng bạn và gia dình bạn
xin chúa nhân từ xót thương ban cho linh hồn anna được hưởng nhan thánh chúa đời đời
amen tạ ơn chúa
]

Vinam
30-04-2011, 03:17 PM
Xin chia buồn cùng Bá Trình và tang quyến.

Xin Thiên Chúa đoái nhận Linh Hồn Anna
vào quê hằng sống đời đời