PDA

View Full Version : Những bức tranh công giáo của các họa sĩ Châu Âusilk_flower109
30-04-2011, 09:43 AM
[Sưu tầm từ nhiều nguồn]


Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Andrea_del_Verrocchio_002.jpg/220px-Andrea_del_Verrocchio_002.jpg Thánh Gioan làm phép rửa cho Chúa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Leonardo_da_Vinci_Annunciation.jpg/400px-Leonardo_da_Vinci_Annunciation.jpg Thiên thần truyền tin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Leonardo_da_Vinci_025.jpg/170px-Leonardo_da_Vinci_025.jpg Thánh Gioan Tẩy Giả
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg/350px-%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpgBữa tiệc ly (The Last Supper)
GIOVANNI BILLINI (1430 - 1516)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Giovanni_Bellini_013.jpg/200px-Giovanni_Bellini_013.jpg Đức Mẹ bế thi thể Chúa
http://commons.cathopedia.org/w/images/commons/thumb/9/9f/Giovanni_Bellini_016.jpg/300px-Giovanni_Bellini_016.jpg Chúa hiển linh
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Giovanni_Bellini_Le_Christ_Benissant_1465_1470.jpg/220px-Giovanni_Bellini_Le_Christ_Benissant_1465_1470.jpg Chúa Kitô
FRA ANGELICO (1395 - 1455)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Fra_Angelico_012.jpg/180px-Fra_Angelico_012.jpg Chúa trên Thập giá
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Fra_Angelico_042.jpg/220px-Fra_Angelico_042.jpg Chúa biến hình
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Fra_Angelico_001.jpg/220px-Fra_Angelico_001.jpg Chúa, Đức Mẹ và các Thánh
http://jacksonville.typepad.com/.a/6a00d8341c003e53ef011278fbd4ec28a4-300wi Truyền tin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Fra_Angelico_005.jpg/231px-Fra_Angelico_005.jpg Trốn sang Ai Cập
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Fra_Angelico_038.jpg/528px-Fra_Angelico_038.jpg
Đức Mẹ được thưởng
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Fra_Angelico_026.jpg/526px-Fra_Angelico_026.jpg
Chúa cùng với hai tên trộm trên Thập Giá
RAFAEL SANZIO ( 1483 - 1520 )
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Raffaello_Sposalizio.jpg/402px-Raffaello_Sposalizio.jpg Đám cưới Maria và Giuse
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Raffael_004.jpg/573px-Raffael_004.jpg
Hạ thi thể của Chúa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Galatea_Raphael.jpg Cuộc chiến thiên thần và quỷ dữ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Raphael_Madonna_with_Beardless_St._Joseph.jpg/200px-Raphael_Madonna_with_Beardless_St._Joseph.jpg Thánh Gia Thất

silk_flower109
30-04-2011, 09:44 AM
SIMONE MARTINI ( 1284 - 1344 )
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Simone_Martini_047.jpg/98px-Simone_Martini_047.jpg Thánh Clara Assisi
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Simone_Martini_-_The_Annunciation_and_Two_Saints.JPG/120px-Simone_Martini_-_The_Annunciation_and_Two_Saints.JPG Thiên thần truyền tin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Simone_Martini_020.jpg/83px-Simone_Martini_020.jpg Đức Bà tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền Thánh
ALBERT DURER ( 1471 - 1528 )
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Albrecht_Duerer-_Lamentation_for_Christ.JPG/220px-Albrecht_Duerer-_Lamentation_for_Christ.JPG Khóc Chúa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Durer_Adam_and_Eve.jpg/200px-Durer_Adam_and_Eve.jpg Ông Ađam và bà Êvà
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Joachim_and_Anne_Meeting_at_the_Golden_Gate.jpg/220px-Joachim_and_Anne_Meeting_at_the_Golden_Gate.jpgThánh Gioakim và thánh Anna gặp nhau
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0d/Staint_Sebastian_at_the_Column_Durer.jpg/200px-Staint_Sebastian_at_the_Column_Durer.jpg Thánh Sebastian bị xử bắn
GIOTTO ( 1267 - 1337 )
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Giotto_-_Scrovegni_-_-24-_-_Marriage_at_Cana.jpg/220px-Giotto_-_Scrovegni_-_-24-_-_Marriage_at_Cana.jpg Chúa dự tiệc cưới tại Cana
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_-_Lamentation_%28The_Mourning_of_Christ%29.jpg/220px-Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_-_Lamentation_%28The_Mourning_of_Christ%29.jpg Khóc Chúa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg/120px-Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg Cái hôn của Giuđa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cc/Giotto_ls.jpg/120px-Giotto_ls.jpg Bữa ăn cuối cùng
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-_Adoration_of_the_Magi.jpg/119px-Giotto_-_Scrovegni_-_-18-_-_Adoration_of_the_Magi.jpg Các mục đồng viếng Chúa
DIRK BOUTS ( 1410 - 1475 )
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Meeting_of_abraham_and_melchizadek.jpg/220px-Meeting_of_abraham_and_melchizadek.jpg Ông Abraham gặp ông Mêkixêđê
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Dieric_Bouts_009.jpg/220px-Dieric_Bouts_009.jpg Tiệc Ly
Một số bức hoạ khác về đề tài Bữa tiệc ly :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Leonardo_da_Vinci_%281452-1519%29_-_The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg/400px-Leonardo_da_Vinci_%281452-1519%29_-_The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg của Leonardo Da Vinci
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Tintosoup.jpg/220px-Tintosoup.jpg của Tintoretto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/TheLastSupperPalmaVecchio.jpg/220px-TheLastSupperPalmaVecchio.jpg của Palma Vecchio

silk_flower109
30-04-2011, 09:45 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Jacopo_Bassano_Last_Supper_1542.jpeg/220px-Jacopo_Bassano_Last_Supper_1542.jpeg của Jacobo Bassano
và còn rất nhiều tranh Tiệc Ly của các danh hoạ nổi tiếng khác.
Một số tranh về cuộc sống của Đức Giêsu :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Mignard_vierge_raisins.jpg/200px-Mignard_vierge_raisins.jpg Chúa Giêsu và Đức Mẹ by Pierr Mignard.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/InfantJesus_JohnBaptist.JPG/220px-InfantJesus_JohnBaptist.JPG Chúa Giêsu ( trái ) và Thánh Gioan Tẩy giả by Murillo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Adoration_of_the_shepherds_reni.JPG/220px-Adoration_of_the_shepherds_reni.JPG Các mục đồng viếng Chúa by Guido Reni
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Trevisani_baptism_christ.JPG/200px-Trevisani_baptism_christ.JPG Chúa Giêsu chịu phép rửa by Francesco Trevisani
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Ary_Scheffer_-_The_Temptation_of_Christ_%281854%29.jpg/170px-Ary_Scheffer_-_The_Temptation_of_Christ_%281854%29.jpg Chúa Giêsu chịu cám dỗ by Ary Scheffer.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Bloch-SermonOnTheMount.jpg/220px-Bloch-SermonOnTheMount.jpg Bài giảng trên núi by Carl Heinrich Bloch.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_024.jpg/170px-Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_024.jpg Chúa Giêsu lật đổ quầy những con buôn by Rembrandt van Rijn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Grunewald_-_christ.jpg/170px-Grunewald_-_christ.jpg Chúa phục sinh by Matthias Grunewald.

...Lucas...
04-05-2011, 08:54 PM
Hình nhỏ quá :D
Nhưng được cái có chú thích

duoc1706
20-05-2011, 10:00 PM
Hình nhỏ quá :D
Nhưng được cái có chú thích
Đồng ý! .