PDA

View Full Version : Sáng Tác Anh Thigiusehien
12-07-2008, 12:20 PM
Hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của Nhạc Sĩ Anh Thi


Chính Ngài Trong Tôi (http://thanhcavietnam.us/file/storage/195chinhngaitrongtoi-lyrics.pdf)


Và Con Đã Nhận Ra (http://thanhcavietnam.us/file/storage/123vacondanhanra-lyrics.pdf)


Hãy Làm Tất Cả Vì Dang Chúa (http://thanhcavietnam.us/file/storage/758haylamtatcavidanhchua-cm1.pdf)