PDA

View Full Version : [clip] ảnh họp truyền thống nhóm sinh viên công giáo tại sài gòn 30/4/2011pomoi
02-05-2011, 10:25 AM
họp hội truyền thống sinh viên công giáo bùi chu tại sài gòn 30/4/2011 .

clip 1

http://www.youtube.com/v/uzBR7WAcTrE

clip 2

http://www.youtube.com/v/YSGu6tBifnI

clip 3

http://www.youtube.com/v/d-_RZkwiF0c