PDA

View Full Version : Gặp Gỡ Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh Tại Tòa Giám Mục Nha Trang 1-5-2011[Phero] Hậu
03-05-2011, 10:59 AM
Nhóm Lòng Thương Xót Chúa Tại Sài Gòn Có 1 Buổi Gặp Mặt Đức Cha (DGM) Giuse Võ Đức Minh Tại Tòa Giám Mục Nha Trang Ngày 1/5 Trước Buổi Lễ Lòng Thương Xót Chúa Và Lễ Kính DHG Gioan Phaolo 2 Được Phong Lên Chân Phước ...!

Căn Phòng Ngài Đang Ở Và Đang Nói Chuyện Với Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa Là Căn Phòng Củ Năm Xưa Của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0758-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0785.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0771-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0772-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0773.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0774-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0775-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0776.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0777.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0778.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 11:02 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0779.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0780.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0782.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0783.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0784.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0787-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0788.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0789.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0790.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0792.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0793-1.jpg