PDA

View Full Version : Hình Ảnh & Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Ngày 5/1 Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang...![Phero] Hậu
03-05-2011, 11:05 AM
Mọi Người Trong Nhóm Lòng Thương Xót Chúa Mặc Dù Rất Bận Rộn Và Mệt Mỏi,Nhưng Bù Lại Là Rất Vui Và Hạnh Phúc Khi Thấy Mọi Người Đi Tham Dự Lễ Cũng Rất Đông...( Vì Từ Trước Đến Nay Ở Nha Trang Không Có Ai Kính Lòng Thương Xót Của Chúa Cả? )
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0848.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0849.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0850.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0851-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0852.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0853.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0854.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0855.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0856.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0857.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0858.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0859.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0867.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0861.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0862.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 11:07 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0864.jpgMọi người đang hợp ý cầu nguyện và tập hát để chuẩn bị cho giờ Kinh thương xót .!
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0883.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0868.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0869.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0870.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0871.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0872.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0873.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0874.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0875.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0876.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0877.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0878.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0879.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0880.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0882.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0884.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0885.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0886.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0887.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 11:15 AM
Đây Là Giờ Mọi Người Đang Cùng Nhau Cầu Nguyện Kinh Thương Xót,Mọi Người Cầu Nguyện Rất Là Sốt Sắng Và Nghiêm Trang.!

http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0889.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0890.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0891.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0892.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0893.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0894.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0895.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0896.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0897.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0898.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0899.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0900.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0902.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0904.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0905.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0906.jpgĐây Là Chú Liêm Người Dẫn Dắt Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0907.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0909.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 11:23 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0910.jpg


http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0911.jpg
Nghi Thức Nhận Của Lễ
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0912.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0913.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0914.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0915.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0916.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0917.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0919.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0921.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0924.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0925.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0926.jpg
Cha Dũng ở Sài Gòn lên Nha Trang làm Cha đồng tế thánh lễ ngày 1/5 Giảng rất hay và mọi người say mê nghe Cha giảng và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0929.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 11:37 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0930.jpg
Dâng Của Lễ
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0931.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0932.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0933.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0934.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0935.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0936.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0937.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 11:38 AM
http://svconggiao.net/images/quote/admin_03.gifhttp://svconggiao.net/images/quote/admin_05.gif
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0939.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0941.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0943.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0946.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0947.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0948.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0949.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0950.jpg Rước Lễ Xong Mỗi Người Được Bóc 1 Câu Kinh Thánh
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0954.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0955.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0956.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0938.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0957.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0958.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0959.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0960.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 11:42 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0866.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0865.jpg