PDA

View Full Version : Dâng Hoa 2011Vinam
02-05-2011, 10:21 AM
Các Video Ca đoàn Tân Hòa hát dâng hoaBên Mẹ Mân Côi
Sáng tác: Vinam
Thể hiện :Thanh Hải


(http://www.youtube.com/watch?v=Nqt-VMsXVOw)


Khấu đầu bái lạy
Sáng tác:Trầm Hương FMSR
Thể hiện :Thu Uyên

http://www.youtube.com/watch?v=cvYEXwaioMc


Trinh Vương Maria
Sáng tác: Phạm Đức Huyến
Thể hiện :Mỹ Linh

http://www.youtube.com/watch?v=1bgC7cJUNQo


Tiến Mẹ Nến Hương Hoa
Sáng tác: Ngọc Linh
Thể hiện :Thanh Hải

http://www.youtube.com/watch?v=gR24E4iEDqg