PDA

View Full Version : VIDEO DIỄN NGUYỆN 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ - GH. TÂN HÒA - GP. BAN MÊ THUỘT 2011.giusephamtrandinh
09-05-2011, 10:32 PM
XIN MỜI XEM VIDEO DIỄN NGUYỆN 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ

GH. TÂN HÒA - GP. BAN MÊ THUỘT - 2011


Phần 1:

http://www.youtube.com/watch?v=SZQLycCAMdY


Phần 2:

http://www.youtube.com/watch?v=A1vCcAPdPOA&feature=related


Phần 3:

http://www.youtube.com/watch?v=KidC0enTh4o&feature=related


Mời xem thêm hình TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/tranannhi/TanHoaDuongThanhGia?authkey=Gv1sRgCKG6hIOIi_C7Bg#).
MỜI XEM THÊM:
DIỄN NGUYỆN 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ 2010.


Phần 1:

http://www.youtube.com/watch?v=QjcjG4fN7vg


Phần 2:

http://www.youtube.com/watch?v=RYxl7vMopaQ&feature=related

Giuse Phạm Trần Đình