PDA

View Full Version : Trung ThuDiaCoc
21-09-2007, 11:30 PM
Nhân dịp Trung Thu, DiaCoc post tặng các em thiếu nhi và mọi người Album "Rước đèn đón Trăng":

01. Đêm trung thu ( Trình bày: Nhóm Thiên thần nhỏ - Nhạc: Phùng Như Thạch )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/01.DemTrungThu_pnt_NhomTTN.mp3

02. Giấc mơ đêm rằm ( Trình bày: Thùy Linh - Nhạc: Trần Thanh Sơn )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/02.GiacMoDemTrangRam_tts_ThuyLinh.mp3

03. Gọi trăng là gì ( Trình bày: Như Ngọc - Nhạc: Thập Nhất )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/03.GoiTrangLaGi_tn_NhuNgoc.mp3

04. Vầng trăng cổ tích ( Trình bày: Nhóm rối Baby TTVH Q.1 - Nhạc: Phạm Đăng Khương )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/04.VangTrangCoTich_pdk_NhomRoiBaby.mp3

05. Rước đèn lên cung trăng ( Trình bày: Tốp ca nhà thiếu nhi TP - Nhạc: Tôn Thất Lập )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/05.RuocDenLeCungTrang_ttl_TopCaNTNTP.mp3

06. Lên thăm chú cuội ( Trình bày: Nhóm Thiên Thần Nhỏ - Nhạc: Phạm Tuyên )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/06.LenThamChuCuoi_pt_NhomTTN.mp3

07. Bên gốc đa ( Trình bày: Nhóm Thiên Thần Nhỏ - Nhạc: Vũ Hoàng )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/07.BenGocCayDa_vh_NhomTTN.mp3

08. Múa "Tiên nữ đêm rằm" ( Trình bày: Nhóm Thiên Thần Nhỏ - Nhạc: Minh Mẫn )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/08.TienNuDemRam_mm_NhomTTN.mp3

09. Phá cỗ (Dân ca Nam Bộ - Trình bày: Nhóm thiếu nhi Kim Quy )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/09.PhaCo_dcnb_NhomTNKimQuy.mp3

10. Những món quà trung thu ( Trình bày: Nhóm Thiên Thần Nhỏ - Nhạc: Phạm Đăng Khương )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/10.NhungMonQuaTrungThu_pdk_NhomTTN.mp3

11. Vui đêm trăng rằm ( Trình bày: Tốp ca nhà thiếu nhi TP - Nhạc: Nguyễn Đình Nguyên )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/11.VuiDemTrangRam_ndn_TopCaNTNTP.mp3

12. Rước đèn tháng tám ( Trình bày: Nhóm Búp bê xinh Q. Tân Bình - Nhạc: Vân Thanh )


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/NhacDoi/RuocDenDonTrang/12.RuocDenThangTam_vt_NhomBBX.mp3

vic_tampl
23-09-2007, 03:53 PM
Cám ơn DiaCoc nhiều nhe. Chúc Trung Thu có nhiều niềm vui nhé (tuy không còn bé)

DiaCoc
14-09-2008, 11:09 AM
Tuy đã cũ - nhưng DiaCoc chưa tìm được CD mới - nên nghe lại đỡ đi các cháu!

:monkey03: :hug:

Rocky
14-09-2008, 11:43 AM
DiaCoc DonRac và BKT


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DiaCoc/Avatars/Baby.gif

thêm mấy chữ không Admin lại la làng, làng la

MayHong
14-09-2008, 12:35 PM
SaoEm nghe khong duoc vay DiaCoc.
MayHong@