PDA

View Full Version : Sách Huấn Ca: tình bạnbabydragon2305
17-07-2008, 09:48 PM
Cái này mình lấy trong sách Huấn Ca:

Chạm vào mắt làm tuôn rơi nước mắt,
chạm vào lòng khiến lộ ra nỗi lòng.
Liệng đá vào bầy chim làm chim bay tán loạn,
mắng nhiếc bạn bè khiến tình bạn tiêu tan.
Nếu lỡ rút gươm đe bạn,
đừng thất vọng, vì có thể hàn gắn.
Nếu bạn lỡ nặng lời với bạn,
đừng lo sợ, bạn có thể giải hoà.
Nhưng lăng nhục, kiêu căng, tiết lộ bí mật và trò bội phản,
làm bạn hữu nào cũng phải trốn xa.
Hãy giữ chữ tín với người bạn lâm cảnh cơ hàn,
để khi nó thịnh vượng, con cũng được no thoả.
Hãy ở lại với nó trong cơn quẫn bách,
để khi nó hưởng gia tài, con cũng được hưởng chung.
Khói và hơi nóng cho biết có lửa trong lò,
lời lăng nhục mở đường cho máu đổ.
Che chở một người bạn, tôi không chút hổ ngươi,
chẳng việc gì mà phải lánh mặt.
Và nếu hắn có gây hoạ cho tôi,
thì ai biết chuyện cũng đều coi thường hắn.