PDA

View Full Version : Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc)Damsan
21-05-2011, 08:11 PM
Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh,

được bổ nhiệm làm
Giám mục Phụ tá
Tổng Giáo phận Melbourne (Úc)

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/athu9/GMNguyenVanLong.jpg (http://gpbanmethuot.vn/content/linh-m%E1%BB%A5c-vinh-s%C6%A1n-nguy%E1%BB%85n-v%C4%83n-long-d%C3%B2ng-phan-sinh-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-b%E1%BB%95-nhi%E1%BB%87m-l%C3%A0m-gi%C3%A1m-m%E1%BB%A5c-ph%E1%BB%A5-t%C3%A1-t%E1%BB%95ng-gi%C3%A1o)

WHĐ (21.05.2011) – Cơ quan Thông tấn Vatican (VIS) đăng Thông báo ngày 20-05-2011 về Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh, được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc): “Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh, làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc). Tân Giám mục sinh năm 1961 tại Đồng Nai (Việt Nam), khấn dòng năm 1983 và thụ phong linh mục năm 1989. Đến nay, ngài đảm nhận nhiệm vụ làm Tổng Cố vấn của Dòng Phan Sinh, phụ trách miền châu Á và Úc”.
Như vậy, Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người Việt Nam thứ tư ở hải ngoại được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục. Ba vị trước ngài gồm:
– Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiệu tòa Rusticiana, được bổ nhiệm Tổng Giám mục ngày 25-11-2002, hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica.
– Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, hiệu tòa Cebarades, được bổ nhiệm Giám mục ngày 25-04-2003, hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange – California (Hoa Kỳ).
– Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, hiệu tòa Ammaedara, được bổ nhiệm Giám mục ngày 06-11-2009, hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Toronto (Canada).
Thông tin của trang web TGP Melbourne cho biết, đây là giáo phận lớn nhất tại Úc, với 1.349.828 tín hữu, đạt tỉ lệ 28% so với dân số 4.932.423 người của Melbourne.
Hiện TGP có 219 giáo xứ với 326 linh mục. Ngoài ra còn có 261 linh mục dòng, 179 nam tu sĩ và 1.232 nữ tu.
Đức Tổng Giám mục đương nhiệm của Melbourne là Đức cha Denis James Hart. Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là vị phụ tá thứ tư của ngài.

PV

hongbinh
24-06-2011, 04:42 PM
Hình ảnh Thánh lễ Tấn phong ĐC. Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, GM. PT. TGP. Melbourne, Úc


http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/2011/TGM_NVL_22.jpg


http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_1.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_10.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_11.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_12.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_13.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_14.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_15.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_16.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_17.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_18.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_19.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_2.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_20.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_21.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_22.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_23.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_24.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_25.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_26.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_27.jpg
Thánh Lễ Tấn phong Đức tân Giám mục Phục tá TGP. Melbourne Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã diễn ra tại Nhà thờ Chính toà Thánh Patrick ngày 23-6-2011.

hongbinh
24-06-2011, 04:52 PM
Hình ảnh Thánh lễ Tấn phong ĐC. Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, GM. PT. TGP. Melbourne, Úc


http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_28.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_29.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_3.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_30.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_31.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_32.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_33.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_4.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_5.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_6.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_7.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_8.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_34.jpg

http://www.truyenthongconggiao.org/Photo/TPGM_NguyenVanLong/TGM_NVL_9.jpg

truyenthongconggiao.org