PDA

View Full Version : DÂNG HOA BẾ MẠC THÁNG HOA.giusephamtrandinh
29-05-2011, 11:34 PM
Tối Chúa Nhật, ngày 29 tháng 05 năm 2011. Giáo họ Tân Hòa, Gp. Ban Mê Thuột đã tổ chức Dâng Hoa bế mạc tháng kính Đức Mẹ.


http://www.youtube.com/watch?v=6310Dc-N1f0

http://www.youtube.com/watch?v=KIK7VDuBSSE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MA0_YM0GYsE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=j7mSZWL1kOA

http://www.youtube.com/watch?v=WkYNTDy5-0Uhttp://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/01.jpg?t=1306683893

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/02.jpg?t=1306684039

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/04.jpg?t=1306684077

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/05.jpg?t=1306684099

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/06.jpg?t=1306684123

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/07.jpg?t=1306684126

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/08.jpg?t=1306684128

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/09.jpg?t=1306684130

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/11.jpg?t=1306684208

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/12.jpg?t=1306684210

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/13.jpg?t=1306684211

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/14.jpg?t=1306684219

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/15.jpg?t=1306684356

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/16.jpg?t=1306684360

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/17.jpg?t=1306684362