PDA

View Full Version : CON RÙA ĐẮC Ýdvtung
23-09-2007, 06:06 AM
CON RÙA ĐẮC Ý

http://vietcatholicnews.com/pics/Cheer_dog.gif
N2T
[align=justify:ae81408516] Có một con rùa rất ngưỡng mộ chim ưng tự do bay lượn trên bầu trời, thế là hắn ta yêu cầu chim ưng có thể mang hắn cùng bay lượn trên trời cao được không ? Chim ưng đồng ý.

Thế là chim ưng yêu cầu con rùa ngậm thật chặt chân của nó và không được mở miệng nói chuyện. Khi chúng nó bay trên trời cao, thì khiến cho rất nhiều động vật trên mặt đất tấm tắc khen là thần kỳ, không những ánh mắt ngưỡng mộ, mà còn có những lời khen ngợi, con rùa nghe được thì rất đắc ý.

Lúc ấy, hắn nghe có tiếng người hỏi: “Người nào mà thông minh quá vậy, nghĩ ra được phương pháp tuyệt vời ?”

Lúc này con rùa như nở hoa trong lòng, nó không còn nhớ những lời căn dặn của chim ưng nữa, e rằng sợ không kịp nói cho người ấy biết phương pháp đó là do hắn ta nghĩ ra, nhưng vừa mới mở miệng thì từ trên trời cao rơi xuống... [/align:ae81408516]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:ae81408516] Có rất nhiều người Ki-tô hữu cũng ngưỡng mộ các các thánh nam nữ, nhưng ngưỡng mộ “tài” làm phép lạ của các ngài, mà không thấy ngưỡng mộ các nhân đức anh hùng của các ngài đã thực hành khi còn sống ở trần gian.

- Họ ngưỡng mộ thánh tu sĩ da đen Martin de Porres hay làm phép lạ, thế là ngày nào cũng đến nơi tượng của ngài mà rờ rờ thoa thoa bàn chân của ngài đến tróc sơn mòn đá, thế nhưng họ không bắt chước đời sống rất yêu người của ngài.

- Họ ngưỡng mộ thánh bổn mạng của mình, nhưng không hề bắt chước các nhân đức anh hùng trổi vượt của các ngài.

- Họ ngưỡng mộ Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị, Đức Mẹ Fatima ở Bình Triệu, Đức Mẹ Tà Pao ở Phan Thiết, ngưỡng mộ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Saigon.v.v...nên thường hay đến cầu nguyện xin ơn này ơn nọ với Mẹ, nhưng không hề xin Mẹ ban ơn cho mình được ơn bắt chước các nhân đức khiêm nhường kính Chúa yêu người của Mẹ.

Ngưỡng mộ Đức Mẹ Maria và các thánh rồi đắc ý nói với những người khác: đạo công giáo của tôi có người Mẹ tuyệt vời rất yêu thương và ban ơn, có ông thánh này bà thánh nọ hay làm phép lạ, nhưng vẫn cứ không sửa đổi cách sống của mình cho phù hợp với niềm tin của mình thì có ích chi, sẽ có ngày như con rùa đắc ý rơi xuống âm ty đấy...

Ngưỡng mộ tài đức của người khác không gì khác hơn là học hỏi tài đức của họ, đó mới là sự ngưỡng mộ thật sự.[/align:ae81408516]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic