PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A (12 tháng 6/2011)vũng_nước
13-06-2011, 09:52 AM
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A
12 tháng 6/2011

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!" [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi".] Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34
Đáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.
2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13
"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, không ai có thể nói "Đức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Đó là lời Chúa.http://suyniem.com/pics/jesus/hienxuomg05.jpghttp://suyniem.com/Tin Mung HN/cnthanhthanB.mp3SUY NIỆM TIN MỪNG
HOẠT ĐỘNG THÁNH THẦNQua Kinh Thánh, và nhất là qua những mạc khải của Chúa Giêsu, chúng ta biết và cảm nghiệm được sự hiện diện và các hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân, trong lịch sử Giáo hội và trong sự đổi mới trái đất này. Qủa thực ngày từ đầu Sách Sáng Thế Ký, Chúa Thánh Thần được mạc khải như thần khí bay lượn trên nước để mang sức thánh hóa. Khởi đầu lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, chính quyền năng Thánh Thần đã cho Đức Kitô nhập thể thành phàm nhân trong lòng đức trinh nữ Maria. Cũng Thánh Thần ấy đã lấy hình chim bồ câu đậu trên đầu Đức Kitô khi chịu phép rửa trên sông Giođan. Rồi Thánh Thần trực tiếp dẫn đưa Đức Kitô vào sa mạc ăn chay cầu nguyện và hướng dẫn Ngài hết hành trình cứu độ. Để tiếp tục công cuộc cứu chuộc nhân loại, Chúa Kitô thổi hơi Thánh Thần trên các các tông đồ, ban cho họ sự bình an và quyền tha tội. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần trực tiếp hoạt động trong tâm hồn các tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu; Ngài lấy hình lưỡi lửa như sức mạnh vĩ đại biến các tông đồ và môn đệ từ trạng thái nhút nhát, yếu hèn, dốt nát... trở thành những chứng nhân can trường vĩ đại cho Chúa Kitô phục sinh và vì Nước Trời.

Bạn xem, một giáo hội sơ khai bắt nguồn từ mười hai vị tông đồ ở một hoàn cảnh đầy éo le và dễ vỡ trong trạng thái bách hại, đã vươn lên mạnh mẽ và phát triển sau hơn hai mươi thế kỷ, để lan tỏa sức sống Tin Mừng cứu độ trong các tâm hồn trên khắp thế giới, phải chăng chỉ do sức làm việc riêng của con người? Hẳn là không, bởi vì như lời Chúa Kitô phán: "Không có Thầy, các con không thể làm gì được"; vị Thầy ấy chẳng những luôn hiện diện trong Lời Thiên Chúa, nhưng còn hiện diện thực qua sức hoạt động và đổi mới liên lỉ của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Kitô đã gửi đến cho các tông đồ và Giáo hội người. Chính vì thế, khi mỗi cá nhân con người cảm nghiệm được Chúa Thánh Thần, không phải chỉ được diễn tả bằng vài hoạt động hay một ít lời nói nóng bỏng phát ra từ miệng lưỡi mình, mà thực sự phải được đổi mới toàn diện như chính Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần làm cho nhập thể, nhập thế, rao giảng Tin Mừng, chấp nhận cuộc thương khó, sống lại và lên trời. Nếu các hoạt động của con người được mệnh danh là những cảm nghiệm của Chúa Thánh Thần mà không liên lỉ biến đổi và lột xác như Đức Kitô, thì có thể chỉ phát xuất từ sự bồng bột đạo đức hời hợt, hoặc chỉ là sự lầm lẫn do cảm giác hay ảo tượng đạo đức của con người, hoặc cũng có thể phát sinh từ các nguồn giả tạo, nhất là của ma quỷ, mà không phải do năng lực ơn thánh Chúa. Hãy cầu xin sốt sắng và bền vững để có thể nhận ra quyền năng thật của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta.

Lm. Raphael Xuân Nguyên