PDA

View Full Version : junior (Legiô Mariae thiếu niên)joseph_trannam
16-06-2011, 10:46 AM
Linh đạo Legio Maria
Linh đạo Legio Maria
LINH ĐẠO


A. GIỚI THIỆU HỘI ĐOÀN LEGIO MARIAE
I. NGUỒN GỐC THÀNH LẬP:
1, Vị sáng lập:

Ngài FRANK DUFF sinh tại DUBLIN , thủ đô nước Cộng Hòa ÁI Nhĩ Lan, vào ngày 07/06/1889. Do bản tính nhạy cảm, ông luôn băn khoăn trước nhu cầu của những người nghèo khổ và những người mà quyền lợi luôn bị chèn ép. Sau thời gian dài phục vị trong hội Bác Ái Vinh Sơn. Ông cảm nhận rằng những người anh em này còn có những nhu cầu cứu tinh thần khẩn thiết hơn là của cải vật chất trần gian.

Do đó, vào ngày 07/09/1921. Cùng với một nhóm Phụ nữ Công Giáo và Linh Mục Michael Toher, thuộc tổng giáo phận Dublin . Ông đã thành lập LEGIO MARIAE. Từ ngày ấy đến khi qua đời ngày 07/12/1980, ông đã công hiến đời mình một cách anh hùng để hướng dẫn Legio Maria lan rộng khắp thế giới. Ông đã được mời tham dự Công Đồng Vatican II với tư cách là một quan sát viên giáo dân. Hiện nay Tòa Thánh Vatican đã chấp thuận đơn thỉnh nguyện Phong Chân Phước của Ngài Tổng Giám Mục thành Dublin cho " Tôi tớ Chúa FRANK DUFF".

2, Danh hiệu và nguồn gốc:

Đoàn thể Legio Mariae đã được Hội Thánh phê chuẩn thành lập Hiệp hội Giáo dân và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria. Tổ chức Legio theo lối Binh đoàn, đặc biệt theo mẫu đạo binh ROMA bách chiến bách thắng thời trước. Ngày nay ai nhận hoạt động trong Legio thì phải chấp hành kỉ luật nghiêm minh.

LEGIO MARIAE - ĐẠO BINH CỦA ĐỨC MARIA

Danh xưng các đơn vị trong Legio Maria: PRAESIDIUM (đơn vị thuộc giáo xứ) - CURIA (cấp giáo hạt) - COMITIUM (cấp giáo phận) - REGIA (cấp tổng giáo phận) - SENATUS (cấp vùng hoặc quốc gia) - CONCILIUM (trung ương Quốc tế).

Lần đầu quân sơ khởi (Praesidium đầu tiên) cuả Legio Mariae diễn ra tại căn nhà Maria, đường Phanxico, thành phố Dublin, nước Ái Nhĩ Lan ( Ireland) , vào lúc 08 giờ tối ngày 07/09/1921, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ.
"LEGIO MARIAE, danh hiệu khéo chọn biết bao." (Đức Pio XI)

II. CHỦ ĐÍCH

Chủ đích của Legio Mariae là thánh hóa hội viên bằng cầu nguyện và dưới sự lãnh của giáo quyền tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và Hội Thánh là đạp đầu con rắn và mở rộng nước Chúa Kito.
III. LINH ĐẠO và LÍ TƯỞNG TÔNG ĐỒ:
AD JESUM PER MARIAM.

Phương châm này nói lên đầy đủ Linh đạo của Legio Mariae (Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria).

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần Legio cố gắng làm việc hết sức mình cho Đức Maria, để giúp Người thi hành nhiệm vụ làm Mẹ của tất cả mọi người. Nói cách khác, Hội viên Legio cùng với Mẹ Maria đem Chúa Giêsu vào trong trái tim, vào trung tâm đời sống mọi tâm hồn. Đây chính là Linh Đạo của Legio Mariae.

"Chính nhờ lòng yêu mến Đức Maria, Legio luôn luôn cố gắng làm cho Chúa Con được nhận biết và yêu mến nhiều hơn, Người là Đường là Chân lý và Sự Sống của mọi con người" (ĐTC Gioan Phaolo II).
Đức GH Gioan XXIII cũng xác nhận: "Legio Mariae diễn tả khuôn mặt đích thực của Hội Thánh Công Giáo".

Hội viên Legio Mariae được sai đi:

1- Từng hai người một ra đi (Lc 10,1).

2- Cùng kết hợp với Đức Maria (Lc 1, 39-45; Cv 1, 14).

3- Thăm viếng tiếp xúc cá nhân mọi thành phần xã hội (Lc 10, 2-9).

Đó là 3 trong các dặc tính công tác cảu Legio Mariae - và chỉ được xác định là công tác của Legio khi:

1) Công tác do Trưởng chỉ định (từng 2 người một)

2) Tiếp xúc cá nhân (băng tình yêu và thiện cảm)

Hội viên Legio vâng lời ra đi để:

a, Loan báo Tin Mừng: cho người vô tín, anh em bên lương, anh em tôn giáo bạn, anh em dự tòng.

b, Thăm viếng, chăm sóc, tái truyền giáo cho: gia đình trễ nải, gia đình bất hòa, rối, các bệnh nhân ở tư gia, bệnh viện, hoặc các trung tâm xã hội, các gia đình nhập cư, công nhân tạm trú, người bỏ rơi ngoài xã hội....

c, Dạy giáo lý: dự tòng, tân tòng, hôn nhân và trẻ em...

Vì những nhu cầu khẩn thiết nêu trên, nên một trong những luật của Legio Mariae phải tuân hành nghiêm chỉnh, đó là "Luật cấm viện trợ vật chất" - Tuy nhiên, luật này hội viên Legio hiểu rõ: mỗi Hội Viên có quyền đem cả gia tài của mình chia sẻ cho người nghèo, nhưng làm theo nguyên tắc: "khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm" (Mt 6,3).

Praesidium: Nữ Vương Hòa Bình
http://vn.360plus.yahoo.com/chuanhantu-hongan/