PDA

View Full Version : Giáo xứ Tân Hòa: Tổng kết - phát thưởng giáo lý năm học 2010 - 2011.giusephamtrandinh
19-06-2011, 03:38 PM
Đoàn Thiếu niên giáo xứ Tân Hòa tổ chức tổng kết - phát thưởng năm học 2010 - 2011.


7h00 Chủ Nhật, ngày 19 tháng 06 năm 2011. Đoàn Thiếu niên giáo xứ Tân Hòa tổ chức Tổng kết – phát thưởng Giáo lý năm học 2010 – 2011.
Đây là dịp ôn lại một năm dạy và học giáo lý tại giáo xứ. Một năm học giáo lý đầy khó khăn, vất vả trong một giáo xứ còn non trẻ.

Kết quả học tập của các lớp cụ thể như sau:
Lớp sơ cấp 1:
Tổng số: 120
Giỏi: 9
Khá và trên trung bình: 113
Yếu kém: 7
Lớp sơ cấp 2:
Tổng số: 153
Giỏi: 12
Khá và trên trung bình: 112
Yếu kém: 27
Căn bản 1:
Tổng số: 110
Giỏi: 9
Khá và trên trung bình: 98
Yếu kém: 3
Căn bản 2:
Tổng số: 118
Giỏi: 9
Khá và trên trung bình: 85
Yếu kém: 22
Bỏ học: 2
Căn bản 3:
Tổng số: 127
Giỏi: 9
Khá và trên trung bình: 97
Yếu kém: 30
Lớp Thêm Sức
Tổng số: 120
Giỏi: 9
Khá và trên trung bình: 70
Yếu kém: 30
Kinh thánh 1:
Tổng số: 103
Giỏi: 9
Khá và trên trung bình: 83
Yếu kém: 5
Bỏ học: 27
Kinh thánh 2:
Tổng số: 97
Giỏi: 9
Khá và trên trung bình: 68
Yếu kém: 20
Kinh thánh 3:
Tổng số: 71
Giỏi: 6
Khá và trên trung bình: 48
Yếu kém: 6
Bỏ học: 4
Vào đời 1:
Tổng số: 41
Giỏi: 3
Khá và trên trung bình: 27
Yếu kém: 13
Bỏ học: 1.
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/01.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/02.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/03.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/05.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/06.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/07.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/08.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/09.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/10.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/11.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/12.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/13.jpg


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/14.jpg


MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY. (https://picasaweb.google.com/phamtrandinh/LeTongKetGiaoLy2011?authkey=Gv1sRgCNuGgMba1sGxzwE)