PDA

View Full Version : Thi... (trọc) phúdominico_dung
20-06-2011, 02:50 AM
Sắc thanh, thanh sắc dập dồn
Bà con nói dại, nói khôn chẳng mường
Thỏa thuê cái tứ thập phương
Cái chữ thập... đại sướng nhường cõi mô
Biết đâu trong chốn "hư vô"
Bao già bao trẻ nghĩ rồ thì toi

Xin thôi cái thói dễ duôi
Không đem thanh sắc bán nuôi dạ dày
Thôi từ cái chữ khó tày
Chôn ba tấc đất nén nhang cho rày...
Đấm ngực giữa Trời-Đất dày
Tại tôi cái giọng thơ nay... ỡm ờ
Khóc ròng thay bậc trượng thơ
Dạy vần, dạy nghĩa để giờ... lẳng lơ

Ơn Người, xin ban ước mơ
Thơ là Thơ Phú, đừng... dơ bẩn vầnTCVN - Đọc nhiều nên hiểu được nhiều!
20/06/2011