PDA

View Full Version : Phương Cách Chia Sẻ Đức TinAugustineTuanBao
21-06-2011, 09:46 PM
Trước kia, một thành phố vùng biển miền Tây, có thể là một trong những nơi nghịch thù nhất đối với Phúc Âm tại Mỹ.
1- Chính ngay trong hoàn cảnh đầy thách thức đó mà Hội Thánh đã tranh đấu lấy được một giấy phép xây dựng từ Hội đồng Thành phố. Thế rồi các Nhóm cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa thường xuyên hội nhóm, cầu nguyện và bẻ bánh cho nhau.
2- Sau đó, họ quyết tâm đem tình thương của Chúa Giêsu vào thành phố. Họ bắt đầu phục vụ những kẻ không nhà, những người khổ sở vì bệnh AIDS, nhưng thiếu niên bị lâm nguy…!
3- Chủ tâm và chia sẻ tình yêu Chúa Giêsu để đáp ứng nhu cầu của những người bị tổn thương. Chẳng bao lâu, các cơ quan trong thành phố đã thay đổi tư duy, và bắt đầu họ kêu gọi các nhóm trên phụ giúp thành phố trở nên tốt đẹp hơn nhiều.
4- Hội Thánh của Chúa đã bắt đầu phát triển, khi dân chúng đáp ứng lại Phúc Âm qua các việc làm cụ thể của các Nhóm như vậy. Sự việc này chứng tỏ việc sống hay chia sẻ đức tin, chia sẻ Lời Chúa, cần được thể hiện bằng việc làm trước khi lên tiếng.
5- Chẳng ai thực sự muốn nghe nói về tình yêu và lòng khiêm nhường của Chúa cho tới khi họ thấy chính việc đó trong đời sống của bạn. Hai Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và Nguyễn Văn Nhơn đã thực hiện điều đó trong đời sống khiêm tốn vâng lời, phục vụ Tin Mừng của Chúa và Giáo huấn Hội Thánh trong sứ vụ của mình, trước hoàn cảnh hiện tại. (x. Mt 5, 16)
6- Các thầy Chủng sinh Thái Bình, Việt Nam đã về các họ đạo trong hai tháng 10 ngày nghỉ hè, để dạy giáo lý và làm chứng đời sống gương mẫu của mình, mang về một số người tin theo Chúa; nhưng các ngày tháng còn lại thì ai sẽ tiếp tục? Thưa là các vị có trách nhiệm, các hội đoàn Công giáo và mỗi người Tín hữu giáo dân là chứng nhân đức tin cụ thể nhất cho các họ đạo.
Lúc ấy, dù là đối thủ hăng say nhất đối với Phúc Âm cũng phải vui, vì có bạn hiện diện trong giáo xứ, trong khu xóm, trong sở làm. Và bạn tha hồ mà nói về Chúa Cưu Thế -- J. StowelPhó tế GB. Maria Nguyễn Định