PDA

View Full Version : XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MA-RI-A NGUYỄN THỊ HUẾforget_me_not
24-06-2011, 12:12 PM
Xin chào cả nhà! Forget mới nhận được tin báo của anh T-T-T, là em họ của anh ở Thái Bình bị tai nạn và mới chết sáng nay lúc 8g30, tên Ma-ri-a Nguyễn Thị Huế. Nguyện xin cả nhà thương cầu nguyện cho linh hồn Ma-ri-a sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa, và ban bình an cho gia đình chị Ma-ri-a.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn MA-RI-A được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.


Xin cám ơn cả nhà:77::77::77:

bongchieuta
24-06-2011, 01:12 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ , xin cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi .hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

quangvu1605
24-06-2011, 01:19 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

daodoidep
24-06-2011, 01:22 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ , xin cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi .hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

huyencoi
24-06-2011, 03:32 PM
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.

hongbinh
24-06-2011, 03:54 PM
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.

mary phuongthuy
24-06-2011, 04:09 PM
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MA-RI-A.

DonRac
24-06-2011, 04:23 PM
Nguyện xin vì Lòng Thương Xót Chúa, sớm cho Linh hồn Maria được hưởng
Tôn Nhan Ngài
:77::77::77:

Yến Châu
24-06-2011, 05:15 PM
Xin Chúa cho linh hồn Maria sớm về vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. A men!

caythongxanh
24-06-2011, 05:47 PM
Lạy Chúa, xin Chúa mở lượng hải hà tiếp nhận linh hồn Maria mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho linh hồn Maria được hưởng phúc trường sinh bên Ngai Thánh Chúa và cũng sẽ được Phục Sinh như Con Một của Người. Amen

duoc1706
24-06-2011, 06:08 PM
Lạy Thiên Chúa nhân từ và hay thương xót, xin vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria, mà thương tha thứ cho các thiếu xót mà linh hồn Maria đã mắc phải khi còn tại thế, và cho linh hồn Maria sớm được về hưởng Nhanh Thánh Chúa muôn đời. Amen.

TuyetNgaNguyenThuy
24-06-2011, 07:07 PM
http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif (http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif)

Giê-su Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MARIA.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MARIA.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn MARIA.

longtintuyetdoi
24-06-2011, 07:21 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

nguyenhuong
24-06-2011, 08:30 PM
[QUOTE=TuyetNgaNguyenThuy;121092]
http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif (http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif)

Giê-su Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Ma-ri-a.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Ma-ri-a.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Ma-ri-a.
Gêssu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Ma-ri-a.

TamHonNho
24-06-2011, 09:13 PM
"Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca ngợi"
Nguyện xin Chúa thương cho linh hồn Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, xin Chúa thương tình tha thứ mọi tội lỗi cho Linh hồn Maria. Amen.

Songbang
24-06-2011, 09:17 PM
Nguyện xin Chúa thương sớm đưa linh hồn Maria về hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên đàng .Amen.

quangvu
24-06-2011, 09:27 PM
Lạy Chúa, xin thương nhìn đến Linh hồn Maria vừa được Chúa gọi về.
Giêsu-Maria-Giuse xin cứu rỗi Linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse xin cứu rỗi Linh hồn Maria!
Giêsu-Maria-Giuse xin cứu rỗi Linh hồn Maria!
Xin Ngài lau sạch nước nước mắt tang quyến của Linh hồn này.

sactim_1989
25-06-2011, 10:49 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

batrinh
26-06-2011, 10:19 AM
Giê-su Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Ma-ri-a.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Ma-ri-a.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Ma-ri-a.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

toitochua21
26-06-2011, 11:24 AM
Xin Chúa thương linh hồn Maria và dẫn tới phúc vinh thiên đường

vit con xau
26-06-2011, 12:05 PM
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Con biết tội chúng con bất xứng khi đứng trước nhan Chúa và cũng bất xứng khi kêu tên ngài. Chúng con không là gì, trong khi đó Chúa là tất cả đối với chúng con. Nhưng xin Chúa xót thương chúng con là những kẻ bé mọn này mà nhận lấy những lời cầu nguyện của chúng con.
+ Xin Chúa hãy đoái thương đến linh hồn Maria Nguyễn Thị Huế mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này mà về với Chúa
+ Xin Chúa hãy lấy lòng từ bi nhân hậu của ngài mà tha thứ những tội lỗi của chúng con nhất là của linh hồn Maria Nguyễn Thị Huế vừa mới được Chúa gọi về với Chúa.
+ Trước nhan Chúa ! Xin Mẹ Maria cầu bầu giúp chúng con nhất là cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Huế mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này.
+ Nguyện xin các Thiên Thần và các Thánh cầu bầu giúp Chúng con và nhất là cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Huế! Xin các ngài thương mà chuyển cầu những lời cầu nguyện của chúng con hôm nay lên Thiên Chúa để linh hồn Maria Nguyễn Thị Huế sớm an hưởng nhan Chúa đến muôn đời
Amen

(mình thành thật xin lỗi vì đã không thèm để ý tới topic này. Mình đã đăng nhập nhiều lần vào diễn đàn nhưng cũng đã dửng dưng[tới 8 lần]. có lẽ là do ý Chúa lần nào cũng như lần nào topic này cũng nằm gọn trong mấy hàng đầu. mặc dù mình đã đánh dấu đã đọc. Một lần nữa mình xin lỗi người đã lập ra topic này và mình cũng xin lỗi đến linh hồn Maria Nguyễn Thị Huế vì đã nhiều lần làm ngơ)