PDA

View Full Version : CÙNG NHAU HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÂN LINH MỤC GIÁO PHẬN CẦN THƠ VỪA MỚI ĐƯỢC THỤ PHONGpr_hoaian
24-06-2011, 10:36 AM
:118:Xin hiệp ý cầu nguyện cho các Tân Linh Mục nhé
24/06/2011
01. Ge. VŨ BẰNG
02. Dm. QUANG DUY
03. Pr.TẤN HẢO
04. Gioa. VĂN HÒA
05. Dm.TƯỜNG HUY
06. Tm.TẤN KHA
07. Pr. THÀNH LẬP
08. Dm. NGỌC THUẦN
09. Gb. HẢI TRIỀU
10. Pr. MINH TÚ
11. Pr. TRUNG VIÊN

bananaks
24-06-2011, 10:52 AM
Xin tri ân Chúa đã ban cho chúng con có được thêm nhiều vị Mục Tử .
Xin Chúa ban nhiều ơn trên các Tân Linh Mục
Xin Chúa thánh hiến các Tân Linh Mục ,để các Ngài biết sống theo gương Cha trên trời, và chu toàn sứ vụ Chúa đã trao phó nơi trần gian .

duoc1706
24-06-2011, 06:14 PM
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những Tân Linh Mục này là những thợ gặt mới của Chúa, xin Chúa đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các ngài để các ngài làm tròn sứ mệnh là những chủ chăn tốt lành, những thợ gặt năng nổ, những ngư phủ lành nghề và là hình ảnh sống động tuyệt vời của Chúa trên trần gian.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ hàng Giáo sĩ, xin cho hàng Giáo sĩ hằng yêu mến Mẹ, xin Mẹ ban tràn đầy hồng ân của Mẹ xuống trên các Tân Linh Mục này để các ngài sống xứng đáng là những người con ngoan hiền của Mẹ, những người hằng làm sáng Danh Chúa như lòng Mẹ hằng ao ước. Amen.