PDA

View Full Version : Giáo xứ Tân Hòa: Chầu Mình Thánh Chúagiusephamtrandinh
25-06-2011, 10:57 PM
Lễ Mình Máu Thánh Chúa, ngày 25 và 26 tháng 06 năm 2011, giáo xứ Tân Hòa đại diện giáo phận Ban Mê Thuột Chầu Mình Thánh Chúa.


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/01-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/02-1.jpg

Giờ Chầu Khai mạc

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/04.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/05-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/06-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/07-1.jpg

Đoàn phụ nữ

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/ChauLuot/2011PhuNu/01.JPG


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/08-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/09-1.jpghttp://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/11-1.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/ChauLuot/2011PhuNu/06.JPG


Đoàn Phụ Huynh.

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/12-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/13-1.jpg

Đoàn Trung niên.

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/15.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/14-1.jpg

Đoàn Thanh niên.

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/16.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/17.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/18.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/19.jpg

giusephamtrandinh
26-06-2011, 02:30 PM
Đoàn Thiếu niên

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/20.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/22.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/21.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/24.jpg

Giờ chầu của giáo xứ Vinh Hòa

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/25.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/26.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/27.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/28.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/29.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/30.jpg

Giờ chầu của giáo xứ Kim Mai

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/32.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/33.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/34.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/35.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/37.jpg

Giờ chầu của giáo xứ Vinh Trung

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/38.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/39.jpg

Chầu chung - bế mạc

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/40.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/43.jpg

giusephamtrandinh
28-06-2011, 06:26 AM
Tâm tình
Tân Hòa chầu lượt năm nay
Những ngày trước lễ mây bay giăng trời
Có ba giáo xứ được mời
Chầu chung, khắp chốn, khắp nơi về làng
Đang khi trời nắng chang chang
Chầu xong trời đổ một hàng mưa ngâu
Cộng đoàn giáo xứ khẩn cầu
Hồng ân Thiên Chúa nhiệm mầu thánh thiêng.
(Võ Văn Khoa)