PDA

View Full Version : XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GIUSE VŨ VĂN THỂbồ công anh
07-07-2011, 03:28 PM
Con chào cả nhà yêu dấu, hôm qua con nhận được tin bố người bạn của con mất, bác tên là GIUSE VŨ VĂN THỂ. Nguyện xin cả nhà hợp ý cầu nguyện cho linh hồn GIUSE sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa và ban bình an cho gia đình của bác.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn GIUSE được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
Con xin cảm ơn cả nhà :77::77::77:

quangvu1605
07-07-2011, 03:55 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse Được lên chốn nghỉ ngơi hằng thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!

***_grassgreen_***
07-07-2011, 04:04 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ , cho Linh Hồn Giu Se được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen

TuyetNgaNguyenThuy
07-07-2011, 04:21 PM
http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif (http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif)

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ , cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen.

huyencoi
07-07-2011, 05:05 PM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN THƯƠNG CỨU LINH HỒN GIUSE.

duoc1706
07-07-2011, 05:22 PM
Lạy Thiên Chúa nhân từ, cậy vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô, xin Chúa thương tha thứ cho các thiếu sót mà linh hồn Giuse mới qua đời đã phạm phải vì yếu đuối khi còn tại thế, và xin thương cho linh hồn Giuse được sớm về an nghỉ cùng Chúa đời đời.
Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho linh hồn Giuse mới qua đời.
Lạy Thánh Cả Giuse là Thánh Quan Thầy của linh hồn Giuse mới qua đời, xin cầu bầu cho linh hồn Giuse. Amen.

thuthu
07-07-2011, 06:03 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

conchien
07-07-2011, 06:14 PM
chúng con cậy vì danh Chuá nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng , Amen .

caythongxanh
07-07-2011, 06:42 PM
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse mới qua đời được nghỉ yên đời đời / Và được sáng soi vô cùng. Xin cho linh hồn Giuse được yên nghỉ muôn đời. Amen

bongchieuta
07-07-2011, 07:07 PM
http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_05.gif Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse Được lên chốn nghỉ ngơi hằng thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!

http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif
http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_09.gif

sactim_1989
07-07-2011, 10:16 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse vừa qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

batrinh
07-07-2011, 10:47 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse Được lên chốn nghỉ ngơi hằng thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!

nguyenhuong
07-07-2011, 11:04 PM
Xin Chúa thương đến linh hồn Giuse mà Chúa mới gọi ra khỏi đời này về với Chúa.

vit con xau
07-07-2011, 11:07 PM
Lòng Chúa bao la! Tình Chúa cao vời! Những lời cầu nguyện của chúng con giờ đây sao nhỏ bé quá! Nhưng ! Con tin rằng, Người sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng con cho linh hồn Giuse mà chúng con cầu nguyện ngày hôm nay. Xin Chúa hãy đón lấy linh hồn Giuse về với người và xin thương xóa bỏ tội lỗi mà linh hồn Giuse đã lỗi phạm tới Chúa.

Giesu ! Maria ! Giuse ! Con mến yêu ! Xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse !
Giesu ! Maria ! Giuse ! Con mến yêu ! Xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse !
Giesu ! Maria ! Giuse ! Con mến yêu ! Xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse !


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEi3rq5kow2igzY2IEP1nFL-HCeqZJE_E11p4bCbtyhCnRrY_iGw&t=1


Jesu ! I Trust in you ! forever ! forever ! in mylife !

dieubui
08-07-2011, 01:37 AM
Xin Chúa lắng nghe lời chúng con kêu cầu, Chúa ôi...! Nếu Chúa chấp tội nào ai được rỗi, lạy Chúa, Linh hồn Giuse và tất cả chúng con hằng cậy vì lời hứa của Chúa. Lạy Chúa xin cứu lấy Linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen

silk_flower109
08-07-2011, 08:12 AM
xin tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn giuse đã trót sai phạm ở đời này mà dãn đưa linh hồn Giuse về nơi vui hưởng phú trường sinh đời đời. amen!

batrinh
09-07-2011, 01:15 PM
Giesu ! Maria ! Giuse ! Con mến yêu ! Xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse !
Giesu ! Maria ! Giuse ! Con mến yêu ! Xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse !
Giesu ! Maria ! Giuse ! Con mến yêu ! Xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse !

quangvu
09-07-2011, 09:31 PM
Giêsu, con Tín Thác và Ngài

agu
13-07-2011, 08:40 PM
Xin Chúa thương xót linh hồn giuse.Xin Chúa cho linh hồn giuse sớm hưởng thánh nhan Chúa.Amen.

hongbinh
13-07-2011, 09:56 PM
http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif (http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif)

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ , cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi .Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen.

LOVE IN THE TRUE
14-07-2011, 08:05 AM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN THƯƠNG CỨU LINH HỒN GIUSE.GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN THƯƠNG CỨU LINH HỒN GIUSE.GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN THƯƠNG CỨU LINH HỒN GIUSE.

daodoidep
14-07-2011, 02:44 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn GIUSE được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen