PDA

View Full Version : THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN và LỄ SINH GX THUẬN PHÁTc0p3d4ng1u
08-07-2011, 11:06 PM
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH MARIA GORETTI-BỔN MẠNG CA ĐOÀN THIẾU NHI và THÁNH ĐA MINH SAVIO-BỔN MẠNG LỄ SINH

http://cC6.upanh.com/24.742.31859745.NNa0/dsc02394.jpg
http://cC2.upanh.com/24.742.31859751.9wS0/dsc02395.jpg
http://cC5.upanh.com/24.742.31859754.1g80/dsc02396.jpg
http://cC9.upanh.com/24.742.31859758.vfa0/dsc02397.jpg
http://cC2.upanh.com/24.742.31859761.y2H0/dsc02399.jpg
http://cC5.upanh.com/24.742.31859764.AEF0/dsc02402.jpg
http://cC8.upanh.com/24.742.31859767.Oh20/dsc02404.jpg
http://cC9.upanh.com/24.742.31859768.cAN0/dsc02405.jpg
http://cC3.upanh.com/24.742.31859772.cCu0/dsc02406.jpg
http://cC5.upanh.com/24.742.31859774.TLW0/dsc02407.jpg
http://cC7.upanh.com/24.742.31859776.8Vs0/dsc02408.jpg
http://cC8.upanh.com/24.742.31859777.gkD0/dsc02409.jpg
http://cC0.upanh.com/24.742.31859779.zFC0/dsc02410.jpg
http://cC4.upanh.com/24.742.31859783.MLG0/dsc02412.jpg
http://cC6.upanh.com/24.742.31859785.9Qk0/dsc06053.jpg
http://cC8.upanh.com/24.742.31859787.0D20/dsc06056.jpg
http://cC9.upanh.com/24.742.31859788.QPt0/dsc06057.jpg
http://cC1.upanh.com/24.742.31859790.emU0/dsc06058.jpg
http://cC4.upanh.com/24.742.31859793.6R0/dsc06059.jpg
http://cC5.upanh.com/24.742.31859794.pGh0/dsc06060.jpg

Thuanphat's blog

c0p3d4ng1u
08-07-2011, 11:07 PM
http://cC8.upanh.com/24.742.31859827.zzu0/dsc06062.jpg
http://cC0.upanh.com/24.742.31859829.b8e0/dsc06063.jpg
http://cC2.upanh.com/24.742.31859831.U3d0/dsc06065.jpg
http://cC5.upanh.com/24.742.31859834.CKA0/dsc06068.jpg
http://cC7.upanh.com/24.742.31859836.1fg0/dsc06069.jpg
http://cC8.upanh.com/24.742.31859837.UGz0/dsc06071.jpg
http://cC0.upanh.com/24.742.31859839.vnW0/dsc06073.jpg
http://cC1.upanh.com/24.742.31859840.Sf80/dsc06078.jpg
http://cC3.upanh.com/24.742.31859842.Dqr0/dsc06080.jpg
http://cC4.upanh.com/24.742.31859843.Z2Y0/dsc06084.jpg
http://cC8.upanh.com/24.742.31859847.BG30/dsc06088.jpg
http://cC0.upanh.com/24.742.31859849.jII0/dsc06089.jpg

Thuanphat's blog