PDA

View Full Version : Khai mạc khóa học Mục Vụ Văn Hóa Truyền Thông - Gp. Ban Mê Thuột.giusephamtrandinh
12-07-2011, 03:29 PM
KHAI MẠC KHÓA HỌC MỤC VỤ VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG - GP. BAN MÊ THUỘT - LẦN THỨ 2 - 20118h30, ngày 12 tháng 07 năm 2011. Tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm, giáo phận Ban Mê Thuột, đã khai mạc khóa học Mục Vụ Văn Hóa Truyền Thông cho các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận Ban Mê Thuột. Khóa học sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12 tháng 07 đến hết ngày 15 tháng 07 năm 2011.

Về tham dự lễ khai mạc và dâng thánh lễ, có Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Cha trưởng ban Văn Hóa Truyền Thông – Antôn Vũ Thanh Lịch, quý cha trong giáo phận Ban Mê Thuột. Quý giảng viên, quý học viên trong giáo phận.

Ngày thứ 1 (12/07/2011)http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/01-2.jpg

Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch
Trưởng ban Văn Hóa Truyền Thông Gp. Ban Mê Thuột.

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/02-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/03-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/05-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/06-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/07-3.jpg

Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột.

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/08-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/09-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/10-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/11-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/12-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/13-3.jpg

Giảng viên: Soeur Ngọc Lan, fmm

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/14-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/15-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/16-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/17-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/18-2.jpg

Video clip: Mrbinhbalme
nguồn: www.gpbanmethuot.vn (http://www.gpbanmethuot.vn)

http://www.youtube.com/watch?v=6TJBZRyo3PE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=z99cMAYs-L0&feature=player_embedded

giusephamtrandinh
13-07-2011, 10:18 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/19-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/20-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/21-3.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/22-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/23-1.jpg


Ngày thứ hai của khóa học, giảng viên Phạm Hữu Tâm phụ trách bài giảng, bài giảng nói về cách viết tin, phân biệt sự khác nhau giữa báo in vào báo mạng. Sự khác nhau giữa bản tin xã hội và bản tin Công giáo. Các yếu tố hình thành bản tin Công Giáo.

Giảng viên: Phạm Hữu Tâm
Thông tấn xã Công Giáo Á Châu

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/24-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/25-1.jpg

giusephamtrandinh
14-07-2011, 09:28 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/26-1.jpg?t=1310610089

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/27-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/28-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/29-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/31-1.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/34-1.jpg

Cha Giuse Vũ Hữu Hiền
Trưởng Ban Văn Hóa Truyền Thông - Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh.

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/35-1.jpg

giusephamtrandinh
17-07-2011, 10:09 AM
Ngày 15/07/2011, đã đến ngày thứ 4 của khóa học. Học viên đã được trau dồi nhiều kiến thức quý báu từ phía giảng viên.
Vào lúc 14h30, khóa học đã được làm nghi thức bế mạc. Hiện diện trong nghi thức bế mạc có ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Gp. Ban Mê Thuột. Cùng quý Cha, quý giảng viên và 85 học viên của khóa học.


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/26-2.jpg?t=1310871999


http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/27-2.jpg?t=1310871940

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/28-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/29-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/30-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/31-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/32-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/33-2.jpg

http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/phamtrandinh/34-2.jpg