PDA

View Full Version : Thiệp mời: Anh em Cựu Ứng sinh & Cựu Tu sinh Dòng Tên mừng Lễ Thánh I-nhãchư dân
13-07-2011, 07:22 PM
Thiệp mời: Anh em Cựu Ứng sinh & Cựu Tu sinh Dòng Tên mừng Lễ Thánh I-nhã (31.7.2011)

Kính mời: Quí Anh Em Cựu Ứng Sinh và Tu sinh Dòng Tên đến tham dự buổi họp mặt mừng lễ Thánh Inhã vào thứ Bảy 30-07-2011, tại Dòng Tên (Hiển Linh), số 19 đường 5, Kp 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.
http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/07/Thiep-moi3.jpg (http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/07/Thiep-moi3.jpg)
http://dongten.net/wp-content/themes/telegraph/scripts/timthumb.php?src=http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/07/ignatius2.jpg&h=120&w=160&zc=1 (http://dongten.net/wp-content/uploads/2011/07/ignatius2.jpg)
dongten.net