PDA

View Full Version : HY VỌNG (file PPS)giusehien
31-07-2008, 01:16 AM
Hy Vọng

Nhạc: Sống trong Niềm Tin của Nguyễn Duy
Tiếng hát: Mỹ Huyền
Slideshow: Cánh Thiệp Tâm Tình


Nhấn vào đây để download file PPS => Hy Vọng (http://thanhcavietnam.us/file/storage/608hyvong.rar)