PDA

View Full Version : CÁC BÀI VIẾT MỚI TRONG THÁNG 7.joseph_trannam
17-07-2011, 06:11 PM
CÁC BÀI VIẾT MỚI TRONG THÁNG 7.

Để xem bài viết, xin mời quý vị bấm vào tên các bài viết:

Trang chủ: http://tnttkontum.tk

1. Hãy năng rước Chúa. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=684)

Hông Ân

2. Đời sống đạo của Huynh Trưởng. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=685)

3. Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=624&prev=680&next=623)

4. Xứ đoàn Tô-ma Thiện-Phú Bổn. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=686&prev=688&next=685)

5. Có Anh chưa có Em. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=688&prev=690&next=686)

Trưởng Giu-se Nguyễn Tấn Long.

6. Ba cha tuyên uý hóm hỉnh. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=690&prev=-1&next=688)

BBT xin kính Chúc quý vị luôn dồi dào ơn Chúa!