PDA

View Full Version : *Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse*ocean_moonlight
24-07-2011, 04:34 PM
Ông Nội Của Một Người Bạn Trong Rum Chúng Ta Vừa Qua Đời Cách Đây Ít Ngày.
Xin Cả Nhà Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse Vừa Được Chúa Gọi Về.


http://2.bp.blogspot.com/-gY49vlJx6Nc/Tc_TE220KJI/AAAAAAAAAN4/6YgFm0c34As/s1600/nen.gif

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!

:77::77::77:

dieubui
24-07-2011, 06:53 PM
Lạy Chúa, chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa xót thương linh hồn Giuse mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa, sớm được Chúa đón nhận vào nhà Chúa nghi ngơi và hằng xem thấy mặt Đức Chúa Ba Ngôi đời đời, cùng với mẹ Maria, thánh Giuse, các Thiên Thần và các Thánh của Chúa. Amen

tuyet trinh
24-07-2011, 07:46 PM
Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse Nguyễn Thanh Liên ( Cha tổng đại diện giáo phận Kontum) mới qua đời lúc 7h15' sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2011.
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 6h00 ngày 26 tháng 7 tại nhà thờ chánh tòa Kontum. Xin mọi người hiệp thông.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Giu se được lên chốn nghĩ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

quangvu1605
24-07-2011, 08:38 PM
xin Chúa đoái thương đến linh hồng mới được Chúa gọi về. Xin Chúa xót thương tha thứ tội lỗi và dẫn đưa linh hồn Giuse về nước trời hưởng phúc đời đời cùng Chúa

duoc1706
24-07-2011, 08:48 PM
Lạy Thiên Chúa nhân từ, vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa thương tha thứ cho các thiếu sót của linh hồn Giuse đã mắc phải khi còn tại thế vì yếu đuối, và cho linh hồn Giuse sớm được về an hưởng hạnh phúc cùng Chúa đến muôn đời.
Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho linh hồn Giuse, con Mẹ vừa qua đời.
Lạy Thánh Cả Giuse là Quan Thầy của linh hồn Giuse, xin cầu bầu cho linh hồn Giuse, con cái Ngài. Amen.

longtintuyetdoi
24-07-2011, 08:57 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giuse

batrinh
24-07-2011, 09:02 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

vit con xau
26-07-2011, 04:51 AM
Chúng con xin phó dâng lên Chúa, lên Mẹ Maria và thánh cả Giuse cùng toàn thể các thánh! lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa thương xót linh hồn Giuse mà tha thứ mọi lỗi lầm cùng những vạ tội kèm theo mà khi còn sống linh hồn ấy đã lỗi phạm tới Chúa. Xin Chúa thương đến linh hồn Giuse để linh hồn ấy sớm trở về an nghỉ bên nhan thánh ngài trên thiên đàng. Amen

Giesu! Maria! Giuse! Con mến yêu! Xin thương đến linh hồn Giuse
Giesu! Maria! Giuse! Con mến yêu! Xin thương đến linh hồn Giuse
Giesu! Maria! Giuse! Con mến yêu! Xin thương đến linh hồn Giuse