PDA

View Full Version : Mừng lễ Thánh Gioakim & Anna-gx Thuận Phátc0p3d4ng1u
27-07-2011, 06:09 PM
Chiều ngày 26-7-2011 lúc 17 giờ 30, giáo xứ Thuận Phát đã long trọng cử hành Thánh Lễ Kính nhớ Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Cha Chánh Xứ, bổn mạng HĐMVGX và bổn mạng giáo họ Anna.
Đầu Lễ Cha Chánh Xứ xông hương ảnh Thánh Gioakim và Anna, sau đó cùng với các Sr, HĐMVGX và cộng đoàn cung kính Rước Kiệu ảnh hai Vị Thánh chung quanh nhà thờ và tiến vào Cung Thánh trước khi bước vào Thánh Lễ.

Trong Thánh Lễ hôm nay có thêm nghi thức trao Bằng Tri Ân cho các vị trong HĐMVGX đã chu toàn nhiệm vụ được giao trong khóa 11 (nhiệm kỳ 2007 - 2011) do Đức Tổng Giám Mục G.B Phạm Minh Mẫn chứng nhận (hôm nay là ngày kết thúc khóa 11). Tiếp đến là nghi thức trao Ủy Nhiệm Thư cho các vị đã được Cha Chánh Xứ tín cẩn trao giữ các chức vụ trong HĐMVGX khóa 12 (nhiệm kỳ 2011 - 2015).Ông tân Chủ Tịch HĐMVGX có đôi lời với Cha Chánh Xứ và cộng đoàn, xin mọi người giúp đỡ và cầu nguyện để các thành viên trong ĐHMVGX khóa 12 hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cuối Lễ Ô CT thay mặt công đoàn chúc mừng bổn mạng Cha Chánh Xứ, giáo họ Anna và cùng các hội đoàn tặng quà mừng bổn mạng Cha.

Sau Thánh Lễ giáo họ Anna, HĐMVGX khóa 12 chụp hình lưu niệm với Cha Chánh Xứ.

Ca đoàn giới trẻ hát Lễ.http://cC9.upanh.com/25.626.32793448.FcD0/dsc02529.jpg
http://cC2.upanh.com/25.626.32793451.MMo0/dsc02530.jpg
http://cC4.upanh.com/25.626.32793453.HpF0/dsc02531.jpg
http://cC6.upanh.com/25.626.32793455.15Z0/dsc02532.jpg
http://cC8.upanh.com/25.626.32793457.VVf0/dsc02533.jpg
http://cC9.upanh.com/25.626.32793458.pDT0/dsc02534.jpg
http://cC0.upanh.com/25.626.32793459.ktq0/dsc02535.jpg
http://cC4.upanh.com/25.626.32793463.Hf0/dsc02536.jpg

Thuanphat's blog

c0p3d4ng1u
27-07-2011, 06:13 PM
http://cC9.upanh.com/25.626.32793698.4D80/dsc02537.jpg
http://cC1.upanh.com/25.626.32793700.MoD0/dsc02538.jpg
http://cC3.upanh.com/25.626.32793702.omV0/dsc02540.jpg
http://cC5.upanh.com/25.626.32793704.7gZ0/dsc02542.jpg
http://cC7.upanh.com/25.626.32793706.WCg0/dsc02543.jpg
http://cC8.upanh.com/25.626.32793707.fpv0/dsc02544.jpg
http://cC1.upanh.com/25.626.32793710.fJM0/dsc02546.jpg
http://cC3.upanh.com/25.626.32793712.Gtu0/dsc02549.jpg
http://cC5.upanh.com/25.626.32793714.ZTU0/dsc02553.jpg
http://cC8.upanh.com/25.626.32793717.qfR0/dsc02556.jpg
http://cC0.upanh.com/25.626.32793719.t4c0/dsc02557.jpg
http://cC1.upanh.com/25.626.32793720.fDy0/dsc02559.jpg
http://cC5.upanh.com/25.626.32793724.QKq0/dsc02561.jpg
http://cC7.upanh.com/25.627.32793886.cGI0/dsc02562.jpg
http://cC9.upanh.com/25.627.32793888.MxJ0/dsc02563.jpg
http://cC4.upanh.com/25.627.32793893.z5a0/dsc02566.jpg
http://cC6.upanh.com/25.627.32793895.2070/dsc02568.jpg


Thuanphat's blog

c0p3d4ng1u
27-07-2011, 06:18 PM
http://cC6.upanh.com/25.627.32794055.lD0/dsc02569.jpg
http://cC7.upanh.com/25.627.32794056.JFD0/dsc02570.jpg
http://cC1.upanh.com/25.627.32794060.TpZ0/dsc02571.jpg
http://cC3.upanh.com/25.627.32794062.eds0/dsc02572.jpg
http://cC6.upanh.com/25.627.32794065.RqV0/dsc02574.jpg
http://cC8.upanh.com/25.627.32794067.pzR0/dsc02576.jpg
http://cC9.upanh.com/25.627.32794068.DWC0/dsc02578.jpg
http://cC0.upanh.com/25.627.32794069.Bk70/dsc02579.jpg
http://cC4.upanh.com/25.627.32794073.WtQ0/dsc02581.jpg
http://cC9.upanh.com/25.627.32794078.8rM0/dsc02583.jpg
http://cC2.upanh.com/25.627.32794081.cL80/dsc02584.jpg
http://cC5.upanh.com/25.627.32794084.AE90/dsc02585.jpg
http://cC7.upanh.com/25.627.32794086.woZ0/dsc02586.jpg
http://cC9.upanh.com/25.627.32794198.U3d0/dsc02587.jpg
http://cC2.upanh.com/25.627.32794201.OSt0/dsc02588.jpg
http://cC4.upanh.com/25.627.32794203.3430/dsc02589.jpg
http://cC5.upanh.com/25.627.32794204.1s0/dsc02593.jpg
http://cC8.upanh.com/25.627.32794207.3430/dsc02596.jpg
http://cC2.upanh.com/25.627.32794211.TQL0/dsc02598.jpg
http://cC4.upanh.com/25.627.32794213.5Wm0/dsc02601.jpg


Thuanphat's blog